Smilehomes.com

กลับหน้าแรก

Smile Home

Smile Guide

Smile Life

Smile Room

Smile board

Smile Service

Smile Links

Contact

  Smile Home

  Living Room
  Dinning Room
  Bedroom
  Working Room
  Children Room
  Hall
  Kitchen
  Toilet

  Smile Guide

  Decorate Guide
  Condominium
  Furnitures
  Garden
  Home Theatre
  Material Decorative
  Repair Your Home
  100 Q & A
  Law
  Contract
  Loan For Residential

  Smile Life

  Relationship
  Children
  Health

  Smile Room

  Caricatures
  Family Jokes
  Sexy Jokes
  Stars
  Riddles
  Riddler
  Quotes
  Games

  Smile Webboard

  Your Webboard
  Home For Sale
  Land For Sale

  Smile Service

  Architcture
  Interior Design
  Homes Plan
  Web Design

  Smile Links

  Cool Links
  Cool Sites

  Contact

 

การตกแต่งห้องทำงาน 1
การตกแต่งห้องทำงาน 1 - การตกแต่งห้องทำงาน 2 

       ห้องทำงาน
     คนเราโดยปกติแล้ว ต้องใช้ชีวิตอยู่กับการทำงานในสถานที่ทำงานหรือหน่วยงานต่างๆ วันหนึ่งๆ ประมาณ 8 ชม. เป็นอย่างน้อย แต่มิใช่ว่าเราจะทำงานเพียงแค่นั้น เพราะบางครั้งเรายังต้องหอบหิ้วงานการกลับมาทำที่บ้านด้วยหรือบางคนมักจะกล่าวว่าทำงานที่บ้านหัวสมองแล่นกว่าที่ทำงาน ฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามุมหรือห้องทำงานจึงจำเป็นอย่างมากในบ้าน ซึ่งเราควรมีห้องทำงานที่เหมาะสม เอื้ออำนวย และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานได้เพื่อจูงใจให้อยากทำงาน หรือ บางครั้งการมีห้องทำงานที่ตกแต่งได้ดียังอาจช่วยผ่อนคลายเรื่องเครียดๆ ได้อีกด้วย
    ในการเลือกห้องทำงานมีหลักดังต่อไปนี้
     1. ควรเป็นห้องที่มีอากาศถ่ายเทหมุนเวียนตลอดเวลาโดยมีช่องเปิด เช่น หน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศอย่างเพียงพอไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของพื้นที่ห้อง
     2. มีแสงสว่างพอเพียงกับการทำงานไม่จ้าเกินไปหรือน้อยเกินไป คือควรมีแสงสว่างไม่ต่ำกว่า 30-40 ฟุต แรงเทียน
     3. เนื่องจากการทำงานต้องใช้สมาธิมาก ดังนั้น ห้องทำงานจึงจำเป็นต้องมีความสงบเงียบปราศจากเสียงรบกวนซึ่งควรมีเสียงดังไม่เกิน 30 เดซิเบล

   4. กลิ่นนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดการรบกวนประสาทสัมผัส ดังนั้นห้องทำงานจึงไม่ควรอยู่ใกล้กับแหล่งที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นเน่าเหม็น กล่นสารเคมี เป็นต้น
     5. ในห้องทำงานไม่ควรมีควันฝุ่นเพราะสิ่งนี้มีอันตรายโดยตรงต่อร่างกาย คือ ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย อารมณ์เครียด และอาการเจ็บป่วย

     

     ข้อแนะนำในการจัดตกแต่งห้องทำงาน
     ก่อนอื่นเราต้องคิดก่อนว่าห้องทำงานนั้นจะใช้ทำกิจกรรมใดบ้าง เพื่อจะได้ออกแบบและแต่งห้องได้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยในกิจกรรมแต่ละประเภท ซึ่งได้แก่
     - หากเป็นงานประเภทขีดๆเขียนๆ ควรจัดในห้องที่โปร่งสบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก สีสันของห้อง
ควรเป็นโทนสีกลางๆ เย็นตา มีอุปกรณ์เครื่องใช้ประเภท โต๊ะ เก้าอี้ โคมไฟ โต๊ะพิมพ์ดีดที่สูงไม่เกิน 72 เซนติเมตร ไว้วางเครื่องพิมพ์ดีด
     -
้องสำหรับงานฝีมือ อาจจัดเพียงมุมใดมุมหนึ่งของห้อง ห้องทำงานประเภทนี้ควรมีลักษณะสีสัน

     นุ่มนวล สวยงาม พื้นทำความสะอาดได้ง่ายและไม่ควรทำให้พื้นเป็นรอยสกปรก เพราะเมื่อเข็มหรืออุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ หล่นไปจะไก้หาไม่ยาก ควรมีโต๊ะอย่างน้อย 2 ตัว ตัวหนึ่งบนโต๊ะควรปูด้วยพื้นพีวีซี เพราะจะทนต่อการถูกกรีดจากการตัดเย็บ อีกตัวหนึ่งสำหรับการตัดเย็บผ้าด้วยจักร และมีเก้าอี้ 2 ตัว เพราะการนั่งเย็บจักรกับการเย็บผ้าด้วยมือมีความสูงต่ำไม่เท่ากัน ้ ... อ่านต่อ


การตกแต่งห้องทำงาน 1 - การตกแต่งห้องทำงาน 2 
Top Page

ICQ:7677766
  E-mail : smilehomes@hotmail.com  
Tel : ( 02 ) 890-4598   Fax : ( 02 ) 465-4560

Copyright © 2000 Smilehomes.com - All Rights Reserved