กลับหน้าแรก Smilehomes.com
แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดใหม่ แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 1 แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 2 แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 1 แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 2 แบบบ้าน 3 ชั้น แบบบ้านขายดี แนวคิดในการออกแบบ ข้อดีของแบบสำเร็จรูป เปรียบเทียบราคา สั่งซื้อแบบ
 Smile Estate
 โครงการอสังหาริมทรัพย์
  ทำเนียบรายชื่อก่อสร้าง
  ร้อยพันปัญหาก่อสร้าง
  กฏหมายควบคุมอาคาร
  แบบฟอร์มขออนุญาต 
  สัญญาการก่อสร้าง
  Free Download
  ราคาประเมินที่ดิน
  สินเชื่อที่อยู่อาศัย
Smile Services
แบบบ้านสำเร็จรูปราคาถูกมาก นำไปก่อสร้างได้ทันที
Home Plans
แบบบ้านสำเร็จรูปราคาถูก
 Smile Home
 Smile Guides
 Smile Estate
 Smile Shops
 Smile life
 Smile Room
 Smile Societies
 Smile Services
 Smile Links
 Sitemap
 

 

ธนาคาร สินเชื่อที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ย ระยะเวลาโครงการ
AIA
โทร.1581 กด 4
สินเชื่อเคหะ AIA อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 5.0% ปีที่ 2 คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.5% หลังจากนั้นผู้กู้สามารถเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ของ AIA หรือเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR) ไม่กำหนดระยะเวลา
ธ.ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง
คอร์ปอชั่น

โทร.632-7800
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
เอชเอสบีซี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 แบบ - แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี = 5.00% -
แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี = 5.50% -
แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี = 6.00% หลังจากครบกำหนดการใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่แล้ว
ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร ปัจจุบัน = 8.28% ณ วันที่ 9 มกราคม 2544
ไม่กำหนดระยะเวลา
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โทร.231-4331
สินเชื่อบัวหลวงพูนผล อัตราดอกเบี้ย MRR+1% ไม่กำหนดระยะเวลา
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โทร.231-4331
สินเชื่อบัวหลวง(ปกติ) อัตราดอกเบี้ย MLR+0.5% ตลอดอายุสัญญากู้ ไม่กำหนดระยะเวลา
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โทร.231-4331
สินเชื่อบัวหลวงพึงใจ 2 ดอกเบี้ย 5.5% 1 ปี หลังจากนั้น MLR+0.5% ไม่มีกำหนดเวลา
ธนาคารกรุงไทย
โทร.653-2333
กรุงไทยเคหะ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR-1% ทุกวงเงิน ตลอดอายุสัญญา (ปัจจุบัน MLR=8%) การประกันอัตราดอกเบี้ย เป็นการประกันความเสี่ยง และคุ้มครองลูกค้าไม่ว่าอัตราดอกเบี้ย MLR จะเปลี่ยน แปลงไปเท่าใด ลูกค้ามีภาระจ่ายอัตราดอกเบี้ย MLR-1% แต่ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารรับประกันและ ประกาศทุก 12 เดือน โดยประกันอัตราดอกเบี้ยในปีแรก
(ระหว่างวันที่ 26 ก.ค.43-26 ก.ค.2544) = 7.75% ต่อปี
ไม่กำหนดเวลา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน)

โทร.296-4640-60,296-3000
สินเชื่อเคหะ
เคหะทวีสุข
เคหะเพิ่มทรัพย์
สินเชื่อรายย่อยมอบ 3 ทางเลือกด้วยข้อเสนอพิเศษ
1.สินเชื่อเคหะอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (เพื่อซื้อบ้านใหม่,ปลูกสร้างบ้าน,REFINANCE) - 2 ปีแรก = 5.25% - ปีที่ 3 = 6.5%

2. เคหะทวีสุข (สินเชื่ออเนกประสงค์ (ผ่อนชำระรายเดือน) - ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ - เพียงใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
3.เคหะเพิ่มทรัพย์ (วงเงินเบิกเกินบัญชีอเนกประสงค์) - เพียงมีหลักทรัพย์เป็นของคุณเอง สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการใช้จ่ายได้ตามต้องการ โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์

ไม่กำหนดระยะเวลา
ธนาคารกสิกรไทย
โทร.1571,273-1669
สินเชื่อที่อยู่อาศัย คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-2% ใน 2 ปีแรก และคิดอัตราดอกเบี้ย MLR+0.25% ในปีถัดไป
ยกเว้นสำหรับการกู้เพื่อซื้ออาคารพาณิชย์ทุกวงเงิน คิดอัตราดอกเบี้ย MLR+1.5% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย TFB MLR = 7.75%)
 
ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
โทร.632-7800
สินเชื่อเอนกประสงค์ (Mortgage Plus) อัตราดอกเบี้ย MLR+0.5-1.5%  
ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ
จำกัด (มหาชน)

โทร.207-0994-7
สินเชื่อโฮมพลัส อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 5.5% ปีที่ 2-3 คิด 6.5% ปีที่ 4-10 คิด MLR (8.5% ณ วันที่ 28 ม.ค.43) ปีที่ 11 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร ไม่กำหนดระยะเวลา
ธนาคารยูโอบีรัตนสิน จำกัด
โทร.258-0611
สินเชื่อเคหะแบบยืดหยุ่น สินเชื่อเคหะแบบยื่นหยุ่น (Fiexible Home Loan) อัตราดอกเบี้ย MLR-2% ตลอดอายุสัญญากู้
อัตราดอกเบี้ย MLR-2.5% คงที่ 3 ปีแรก หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิงกับ MLR ( MLR = 14 ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2543)
30 มิถุนายน 2543
ธนาคารศรีนคร
โทร.223-0561
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
อัตราดอกบี้ย 2 แบบ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยคงที่ 2 แบบ 1.กู้ไม่เกิน 1.5 ล้าน ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย = 6% ,
ปีที่ 4 ดอกเบี้ย = MLR-1% , ปีที่ 5-20 ดอกเบี้ย = MLR 2.กู้เกิน 1.5 ล้าน ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 6.5 %
ปีที่ 4 ดอกเบี้ย = MLR-1% ปีที่ 5-20 ดอกเบี้ย = MLR+1 ( ผู้ขอกู้ และได้รับอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่ 2 มิ.ย.2542-30 ธ.ค.2543 มีสิทธิจับสลากรถยนต์โตโยต้าโซลูน่า 3 รางวัลและ รางวัลดอกเบี้ยเงินกู้ 7% คงที่ 5 จำนวน 5 รางวัล)
ถึง ธันวาคม 2543
ธนาคารออมสิน
โทร.299-8000
สินเชื่อเคหะ 1.อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3 ปี -ปีที่ 1 คิดอัตราดอกเบี้ย 4.5% -ปีที่ 2 คิดอัตราดอกเบี้ย 5.5% -ปีที่ 3 คิดอัตราดอกเบี้ย 5.75% 2.อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 5 ปี -ปีที่ 1 คิดอัตราดอกเบี้ย 4.5% -ปีที่ 2 คิดอัตราดอกเบี้ย 5.0% -ปีที่ 3-5 คิดอัตราดอกเบี้ยอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (MLR-1%)  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โทร.643-1240-4,246-6001-3
สินเชื่อที่อยู่อาศัย 4 แบบ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (4 มาตรการ)
1.มาตรการที่ 1 คงที่ 1 ปี+ลอยตัว ร้อยละ 4.50 ต่อปี
2.มาตรการที่ 1 คงที่ 2 ปี+ลอยตัว ร้อยละ 5.50 ต่อปี
3.มาตรการที่ 2 คงที่ 3 ปี+3 ปี ร้อยละ 6.50 ต่อปี
4.มาตรการที่ 3 คงที่ 5 ปี+5 ปี ร้อยละ 7.50 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ แบบ 3 ปี
หรือแบบขั้นบันได ปีที่ 1-2 คิดอัตราดอกเบี้ย 5.5% ปีที่ 3 คิดอัตราดอกเบี้ย 6.5% หลังจากนั้นสามารถเลือกแบบคงที่ได้อีก 3 ปี หรือเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว อัตราดอกเบี้ยลอยตัว กู้ไม่เกิน 200,000 บาท ร้อยละ 7.50 ต่อปี
กู้ไม่เกิน 1,000,000 ร้อยละ 8.25 ต่อปี กู้ไม่เกิน 3,000,000 ร้อยละ 8.50 ต่อปี กู้เกิน 3,000,000 ร้อยละ 8.75 ต่อปี
ไม่กำหนดระยะเวลาโครงการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โทร.202-1209,202-1421-9
สินเชื่อเคหะรวมใจ ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 8.11% และ 5 ปี 9.22% (อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดจะเปลี่ยนไปทุกเดือนตามต้นทุนพันธบัตรที่ออกโดย ธอส.+2.50% และจะเปลี่ยนแปลงทุก 3 ปี หรือ 5 ปี ตามที่ผู้กู้เลือก) (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 27 ก.พ.2543) ไม่มีกำหนดเวลา
ธนาคารเอเชีย
โทร.285-1555
เอเชียเฮ้าสซิ่ง 1..อัตราดอกเบี้ย MLR-1.75% คงที่ตลอดอายุสัญญากู้ (ปัจจุบัน MLR=8.25% 2.อัตราดอกเบี้ย 6.5% คงที่ 3 ปี หลังจากนั้นคิด MLR 1 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2543
ธนาคารเอเชีย
โทร.285-1555
สินเชื่อบ้าน
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
1.ดอกเบี้ยลอยตัว MLR-1.5% เป็นเวลา 2 ปี, 2.ดอกเบี้ย 7% คงที่ 3 ปี, ดอกเบี้ย 9% คงที่ 5 ปี
(หลังจาก 5 ปี ดอกเบี้ย MLR สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้าน วงเงินเกิน 2-5 ล้าน คิด MLR+7.5%)
ไม่มีกำหนดเวลา
บริษัทเงินทุนทิสโก้
จำกัด (มหาชน)

โทร.633-6225-31
สินเชื่อเคหะ
ดอกเบี้ยพิเศษ
อัตราดอกเบี้ย 2 แบบ 1.คงที่ 5.25% ใน 1 ปีแรก ปี่ 2-3 MLR-1.5% หลังจากนั้น MLR 2.MLR-1.75% ใน 3 ปีแรก,หลังจากนั้น MLR MLR = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำของธนาคารไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 30 ก.ค.2544 เท่ากับ 7.5% ไม่กำหนดระยะเวลา
บริษัทเงินทุนธนชาติ จำกัด
โทร.217-8222
สมาร์ทโฮม สเปเชี่ยล อัตราดอกเบี้ย 6.5 % คงที่ 3 ปี หลังจากนั้น NF’s MLR (ปัจจุบัน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ MLR = 8.25% ต่อปี)  
บริษัทเงินทุนธนชาติ จำกัด
โทร.217-8222
สมาร์ทโฮม 2 อัตราดอกเบี้ย NF’s MHR-0.75% ปีแรก หลังจากนั้น NF’s MHR (ปัจจุบัน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ MHR=7.0% ต่อปี)  
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
โกลบอลไทย จำกัด

โทร.650-9090
สินเชื่อเคหะ - อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ในปีที่ 1 - และในปีต่อไปคิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (HLR) (Home Loan Rate) ไม่กำหนดระยะเวลา
 
 

 

Top Page
ICQ:7677766
  E-mail : smilehomes@hotmail.com  
Smilehomes.com : 320  Taksin Road  Thonburi  Bangkok 10600
Tel : 0-2890-4598   Fax : 0-2465-4560   Mobile : 01-408-4823

Copyright © 2000 Smilehomes.com : Wisdom Design - All Rights Reserved