กลับหน้าแรก Smilehomes.com
แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดใหม่ แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 1 แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 2 แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 1 แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 2 แบบบ้าน 3 ชั้น แบบบ้านขายดี แนวคิดในการออกแบบ ข้อดีของแบบสำเร็จรูป เปรียบเทียบราคา สั่งซื้อแบบ
 Smile life
  ภาพล้อ คนดัง
  ขำขัน
  Sexy Jokes
  ดารา นักร้อง
  ปัญหา น่าตื้บ
  ปัญหากวนๆ
  คำคม คำคน
  เกมส์
Smile Services
บริการออกแบบสถาปัตยกรรม
Architecture
ออกแบบสถาปัตยกรรม
 Smile Home
 Smile Guides
 Smile Estate
 Smile Info
 Smile life
 Smile Room
 Smile Board
 Smile Services
 Smile Links
 Sitemap

ปัญหากวนๆ


เฉลย  Why would it be useless to sent telegrams to washington ? 

เฉลย  Why kind of bow can never be tide? 

เฉลย  What is full of holes yet holds water ? 

เฉลย  What is that you must keep after giving it to someone 
else ? 

เฉลย  Why water won't freeze? 

เฉลย  If your clock strikes thirteen, what time is it ? 

เฉลย  What nut has no shell ? 

เฉลย  What has a bottom at the top? 

เฉลย  What room has no wall, floor, ceiling, or windows ? 

เฉลย  What dog has no tail ? 

เฉลย  What has a nect but no head ? 

เฉลย  Where do ghosts like to swim ? 

เฉลย  What's white when it's dirty ? 

เฉลย  What follow a cat where he goes? 

เฉลย  What is at the end of everything ? 

เฉลย  Why do you call flowers lazy ?

เฉลย  Why is the number 9 like a peacock ?

เฉลย  What the difference between a railway guard and a teacher ?

เฉลย  How do you to stop a rooster crowing on Sunday ?

เฉลย  What is the opposite of minimum ?

เฉลย  When dose Friday come before Thursday ?

เฉลย  When can you go as fast as a race car ?

เฉลย  What country is usefule at meal times?

เฉลย  What do liars do when they die ?

เฉลย  What are the largest ants in the world ?

เฉลย  What's the easiest way to widen a road ?

เฉลย  When can't you eat an orange ?

เฉลย  How long is a shoe ?

เฉลย  What is the healthiest ?

เฉลย  Why is night heavier than day ?

เฉลย  Which animal needs oiling ?

เฉลย  What kind of robbery is least dangerous ?

เฉลย  What kind of of crimminal is the strongest ?

เฉลย  What is the perfect cure for dandruff ?

เฉลย  What has for legs, a back and no body ?

เฉลย  What falls all day yet never gets hurt ?

เฉลย  What has a big mouth but never say a word ?

เฉลย  What kind of house weighs the least ?

เฉลย  What has a neck but cannot swallow ?

เฉลย  How do you keep a rhinoceros from charging ?

เฉลย  What can you always find money ?


 

 

 

 

Top Page
ICQ:7677766
  E-mail : smilehomes@hotmail.com
Smilehomes.com : 320  Taksin Road  Thonburi  Bangkok 10600
Tel : 0-2890-4598   Fax : 0-2465-4560   Mobile : 01-408-4823

 

Copyright © 2000 Smilehomes.com : Wisdom Design - All Rights Reserved