Smilehomes.com

กลับหน้าแรก

Smile Home Smile Guides Smile Estate Smile Shops Smile life Smile Room Smile Societies Smile Services Smile Links Sitemap
 Smile Guides
  สารพันการตกแต่ง
  สาระเรื่องบ้าน
  การตกแต่งคอนโด
  เฟอร์นิเจอร์
  การจัดสวน
  โฮมเธียร์เตอร์
  วัสดุก่อสร้าง ตกแต่ง
  การซ่อมแซมบ้าน
Smile Services
แบบบ้านสำเร็จรูป นำไปก่อสร้างได้ทันที
Home Plans
แบบบ้านสำเร็จรูปราคาถูก
 Smile Home
 Smile Guides
 Smile Estate
 Smile Info
 Smile life
 Smile Room
 Smile Societies
 Smile Services
 Smile Links
 Sitemap

visit our sponsor

การซ่อมแซมและตกแต่งอาคาร 1

 การซ่อมผนังฉาบปูนที่แตกร้าว
     ผนังฉาบปูนที่แตกร้าว มักเกิดขึ้นภายหลังการก่อสร้างเสมอ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากคานไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ซึ่งทำให้คานหย่อนลงมา แล้วกดผนังก่ออิฐให้แตกร้าว , อาจเกิดจากส่วนผสมของปูนไม่สม่ำเสมอ , ปูนฉาบหนาไม่พอ , วัสดุก่อสร้างเสื่อมคุณภาพ หรือการปล่อยให้ปูนสูญเสียน้ำหลังจากการฉาบ เป็นต้น วิธีแก้ไขทำได้โดย
       1. ให้สกัดผิวที่ร้าวกว้างอย่างน้อย 1/2 นิ้ว โดยให้ลึกถึงผิวอิฐ
       2. หลังจากนั้นทำความสะอาดรอยสกัด แล้วราดน้ำให้ชุ่ม
       3. ฉาบปูนทราย แล้วแต่งผิวให้เรียบ หากผนังมีน้ำซึมควรใช้วัสดุกันซึม เช่น น้ำยาอีพ็อกซี เป็นต้น
      4. ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วทำการทาสีเพื่อปกปิดรอยซ่อม
 
 การซ่อมพื้นคอนกรีตที่แตกร้าว

 การซ่อมกระเบื้องห้องน้ำ

 การซ่อมพื้นปาเก้โมเสดไม้

 การซ่อมผิวเฟอร์นิเจอร์ด้วยเลคเกอร์

 


 

 

 

Top Page
ICQ:7677766
  E-mail : smilehomes@hotmail.com
Smilehomes.com : 320  Taksin Road  Thonburi  Bangkok 10600
Tel : 0-2890-4598   Fax : 0-2465-4560   Mobile : 01-408-4823

Copyright © 2000 Smilehomes.com : Wisdom Design - All Rights Reserved