Smilehomes.com

กลับหน้าแรก

Smile Home

Smile Guide

Smile Life

Smile Room

Smile board

Smile Service

Smile Links

Contact

  Smile Home

  Living Room
  Dinning Room
  Bedroom
  Working Room
  Children Room
  Hall
  Kitchen
  Toilet

  Smile Guide

  Decorate Guide
  Condominium
  Furnitures
  Garden
  Home Theatre
  Material Decorative
  Repair Your Home
  100 Q & A
  Law
  Contract
  Loan For Residential

  Smile Life

  Relationship
  Children
  Health

  Smile Room

  Caricatures
  Family Jokes
  Sexy Jokes
  Stars
  Riddles
  Riddler
  Quotes
  Games

  Smile Webboard

  Your Webboard
  Home For Sale
  Land For Sale

  Smile Service

  Architcture
  Interior Design
  Homes Plan
  Web Design

  Smile Links

  Cool Links
  Cool Sites

  Contact

 

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานโครงสร้าง 3
งานโครงสร้าง 1 - งานโครงสร้าง 2 - งานโครงสร้าง 3 - งานโครงสร้าง 4 - งานโครงสร้าง 5 - งานโครงสร้าง 6


ระวัง ระวัง… ผู้รับเหมาใจดี จะแถมพื้นคอนกรีตให้ท่านหนาเกินไป
 ท่านผู้รับเหมาที่รัก… การชักเหล็กออกจากโครงสร้าง ด้วยสูตร 5 ชัก 1 ของท่านนั้น รู้หรือเปล่าว่าท่านจะได้กำไรกี่สตางค์?
 เลือกใช้โครงสร้างระบบ Post Tension ห้ามมีน้ำขังที่พื้นเด็ดขาด
 ต่อเติมบ้านหรืออาคารใหม่ชิดอาคารเก่า …. ระวังเข็มที่ตอกใหม่ดันไปทิ่มแทงฐานรากเก่าเข้า
  อย่าเสริมพื้นให้สูงขึ้นโดยวิธีเทคอนกรีตทับ
 เจาะรูพื้นคอนกรีตให้เนี๊ยบ ๆ ทำอย่างไร


 ระวัง ระวัง… ผู้รับเหมาใจดี จะแถมพื้นคอนกรีตให้ท่านหนาเกินไป

 ในการออกแบบทั้งหลายทั้งมวล วิศวกรโครงสร้างได้ออกแบบพื้นคอนกรีตไว้หนาเพียงพอแล้ว อย่าให ้ผู้รับเหมา เทพื้นคอนกรีต ให้หนาเกินกว่า ที่แบบกำหนด ด้วยความใจดี (หรือผิดพลาด) แล้วมา บอกคุณว่า "แข็งแรงขึ้น" เพราะนั่น อาจเป็นสาเหต ุให้อาคารของคุณ พังลงมาได้ … เพราะคอนกรีต เป็นวัสดุ ที่ หนักมาก 1 ลูกบาศก์เมตร หนักตั้ง 2,400 กิโลกรัม หากเขาเทคอนกรีต หนาขึ้นเพียง 5 เซนติเมตร คิดเป็น น้ำหนัก ที่โครงสร้าง ต้องรับ เพิ่มขึ้นถึง 2,400 x 0.05 = 120 กิโลกรัม และตามกฎหมาย บ้านพักอาศัย จะออกแบบ ให้รับน้ำหนักได้เพียง 150 กิโลกรัม / ตร.ม. พอมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น โดยไม่จำเป็นตั้ง 120 กิโลกรัม ก็เลยเหลือความแข็งแรง ที่โครงสร้างจะรับได้อีกเพียง 150-120 = 30 กิโลกรัม…เท่านั้นเอง 

 ท่านผู้รับเหมาที่รัก… การชักเหล็กออกจากโครงสร้าง ด้วยสูตร 5 ชัก 1 ของท่านนั้น รู้หรือเปล่าว่าท่านจะได้กำไรกี่สตางค์?

 สูตร 5 ชัก 1 หมายถึงการใช้เหล็กเส้นน้อยกว่าที่แสดงในแบบก่อสร้าง 20% หรือเหล็กทุก ๆ 5 เส้น จะเอาออก 1 เส้น … ตามประสบการณ์ (ที่ชั่วร้าย) ของผู้รับเหมาท ี่ผ่านมา โครงสร้างก็ยังคงสามารถอยู่ได้ (โครงสร้าง เอา Safety Factor) ที่กำหนดในกฎหมายมาใช้
ในบ้านขนาด 3 ห้องนอนหลังหนึ่ง มีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 200 ตารางเมตร โดยราคาค่าก่อสร้าง จะประมาณ 1,600,000 -2,200,000 บาท จะใช้เหล็กเส้นทั้งสิ้น ประมาณ 6,000 กิโลกรัม …หากผู้รับเหมา ใช้สูตร ชักเหล็กออก (โกงเหล็ก) แบบ 5 ชัก 1 จะสามารถ โกงเหล็กได้ = 6,000 / 5 = 1,200 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 15 บาท หรือเป็นเงินทั้งสิ้น = 1,200 x 15 บาท = 18,000 บาท ซึ่งน้อยมาก (ประมาณ 1% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด) จะเห็นได้ว่า ท่านประหยัด (โกง) ได้นิดเดียว …. อย่าโกงเลยนะครับ 

 เลือกใช้โครงสร้างระบบ Post Tension ห้ามมีน้ำขังที่พื้นเด็ดขาด

 พื้นระบบ Post Tension คือพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ที่จะมีการดึงเหล็กเส้น ที่อยู่ในคอนกรีต ภายหลังเทคอนกรีตแล้วเสร็จ เพื่อให้โครงสร้าง สามารถรับแรงได้มากว่าปกติ จนทำให้โครงสร้างพื้น เห็นเป็นเพียงแผ่นคอนกรีตบาง ๆ (20-28 ซม.) ไม่มีคานมารับ ตามช่วงเสา พื้นระบบ Post Tension นี้ดี เพราะก่อสร้างไม่ยากนัก (ง่ายกว่าระบบมีคานเยอะ) และลดค่าใช้จ่าย ในงานโครงสร้างได้พอสมควรทีเดียว
แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อห้ามสำคัญก็คือ หากมีน้ำขังอยู่ที่บริเวณพื้นระบบนี้ และน้ำสามารถซึมผ่าน เข้าไปสู่ เหล็กเส้นแรงดึงสูง และเหล็กเส้นนั้น เป็นสนิมแล้ว เส้นเหล็กนั้นเกิดขาด - วิบัติขึ้นมา …. ตึกพังทั้งหลังเชียวนาครับ 

ต่อเติมบ้านหรืออาคารใหม่ชิดอาคารเก่าระวังเข็มที่ตอกใหม่ดันไปทิ่มแทงฐานรากเก่าเข้า

 การต่อเติมอาคารที่ต้องแยกโครงสร้างเก่ากับโครงสร้างใหม่ออกจากกัน แต่ต้องการให้ ตัวอาคาร วางชิดกัน หรือการก่อสร้างอาคารใหม่ ที่มีเสาใหม่วางชิดเสาอาคารเก่า สิ่งที่น่า ตรวจเช็คเบื้องแรก ก่อนการออกแบบ โครงสร้าง และต้องสอบเช็คอีกครั้ง ก่อนการตอกเสาเข็ม อาคารใหม่ คือการหาแนวขอบเขต ของฐานราก อาคารเดิม ว่าแผ่ออกมากว้างแค่ไหน เพราะถ้าออกแบบผิดพลาด หรือไม่มีการตรวจสอบ ที่สถานที่ก่อสร้าง ( อาจต้องขุดดิน ตรวจสอบ ) เข็มอาคารใหม่ อาจตอกทิ่มลงบนฐานรากอาคารเก่า (ที่แผ่ออกมา) … รับรองว่า อาคารใหม่จะไม่ได้สร้าง แถมอาคารเก่าจะต้องได้สร้างใหม่ด้วยละครับ 

 อย่าเสริมพื้นให้สูงขึ้นโดยวิธีเทคอนกรีตทับ

 ท่านที่ต้องการดัดแปลงต่อเติมบ้านของตน โดยการดัดแปลงนั้นบางส่วนท่านต้องการเสริม ความสูง ของพื้นขึ้นมา (เช่นอยากให้ห้องครัว ที่ต่ำกว่าห้องทานข้าว ให้มีความสูงเท่า ๆ กัน) กรุณาอย่าเทคอนกรีต เพื่อเสริมความหนา (ความสูง) เด็ดขาด เพราะคอนกรีตที่ท่านเทสูงขึ้นเพียง 10 ซม. นั้นหนักถึง 240 กิโลกรัม/ตารางเมตร (คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร หนักถึง 2.4 ตันครับ) ในขณะที่วิศวกรโครงสร้าง ออกแบบ ให้พื้นนั้นรับน้ำหนักได้เพียง 150 กก./ตร.ม. …. เทปุ๊ปอาจพังปั๊บเลยครับ
แต่หากคุณต้องการเสริมระดับจริง ๆ ขอให้คิดถึงวัสดุที่เบา ๆ เช่นไม้หรืออิฐมอญ เป็นต้น ทางที่ดี และปลอดภัย ที่สุดก็คือ ปรึกษาสถาปนิก-วิศวกรหน่อยเถอะครับ 

  เจาะรูพื้นคอนกรีตให้เนี๊ยบ ๆ ทำอย่างไร

 หากคุณต้องการเจาะพื้นคอนกรีตหนา ๆ สักจุด (ส่วนใหญ่เกิดเพราะคุณเองนั่นแหละ ที่ลืมเว้นช่องว่าง Block out เผื่อท่อเดินผ่านพื้นเอาไว้ ตอนถ่ายเทคอนกรีต) ถ้าคุณให้จับกังไปทุบพื้นนั้น โครงสร้างของคุณ ก็จะชอกช้ำ สั่นสะเทือน รูที่เจาะออกมา ก็ไม่เรียบร้อย ต้องแต่งเติมกันอีกมากมาย เสียเวลา (และเสียความรู้สึก) …. หากคุณพอจะมีงบประมาณบ้าง แนะนำให้ติดต่อบริษัททดสอบคอนกรีต เขามาเจาะให้ (Coring Technique) เขาจะมีเครื่องมือพิเศษ สำหรับเจาะคอนกรีต ให้เป็นรูปทรงกระบอก …. เนี๊ยบเชียวครับ
แต่หากพื้นคุณเป็นโครงสร้าง Post Tension ก็ช่วยระวังจุดที่เจาะหน่อยนะครับ ว่าไม่ไปตัดแนว Tendon …. เดี๋ยวตึกจะพังทั้งหลัง เพราะต้องการรูกว้างแค่ 4 "
  ... อ่านต่อ


Copyright © 2000 Smilehomes.com - All Rights Reserved