Smilehomes.com

กลับหน้าแรก

Smile Home

Smile Guide

Smile Life

Smile Room

Smile board

Smile Service

Smile Links

Contact

  Smile Home

  Living Room
  Dinning Room
  Bedroom
  Working Room
  Children Room
  Hall
  Kitchen
  Toilet

  Smile Guide

  Decorate Guide
  Condominium
  Furnitures
  Garden
  Home Theatre
  Material Decorative
  Repair Your Home
  100 Q & A
  Law
  Contract
  Loan For Residential

  Smile Life

  Relationship
  Children
  Health

  Smile Room

  Caricatures
  Family Jokes
  Sexy Jokes
  Stars
  Riddles
  Riddler
  Quotes
  Games

  Smile Webboard

  Your Webboard
  Home For Sale
  Land For Sale

  Smile Service

  Architcture
  Interior Design
  Homes Plan
  Web Design

  Smile Links

  Cool Links
  Cool Sites

  Contact

 

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบันได


คุณมีบันไดโปร่ง หน้าต่างรับลม ติดโถงลิฟท์บ้างหรือเปล่า ?
บันไดที่ดีน่าจะกว้างเท่าไร สูงเท่าไร?
ออกแบบเขียนแบบบันได อย่าลืมว่า ลูกนอนบริเวณชานพัก จะต้องเยื้องกัน ?
กระไดบ้าน… เหตุไฉนถึงไม่ทำกันให้อยู่ทางทิศตะวันตก?
ระวังบัวเชิงผนังของบันได วิ่งเข้าชนคานข้างบันได แล้วไม่รู้จะทำอย่างไ


 คุณมีบันไดโปร่ง หน้าต่างรับลม ติดโถงลิฟท์บ้างหรือเปล่า ?

 หากคุณมีบันไดโปร่ง (ที่มักออกแบบให้ใช้เป็นบันไดนอกอาคาร จะได้ไม่ต้องติดตั้งระบบอัดอากาศ เวลามีเพลิงไหม้) หรือ มีหน้าต่าง รับลมที่โถงลิฟท์ กรุณาระวังด้วยว่า เวลาฝนตก น้ำฝนมันจะสาดเข้ามา และ ท่วมเข้าไปใน ช่องลิฟท์ หรือช่องท่อไฟฟ้า (ซึ่งมักอยู่ติดกับ โถงลิฟท์)…. แล้วจะดูไม่จืดเชียว 

 บันไดที่ดีน่าจะกว้างเท่าไร สูงเท่าไร?

 หากไม่ว่ากันตามตัวบทกฎหมาย แต่ว่ากันตามความสบายและความที่น่าจะเป็น บันไดน่าจะมีสัดส่วนดังนี้ :

ชนิดของอาคาร

กว้างไม่น้อยกว่า (เมตร)

ลูกตั้งสูงไม่เกิน (เซนติเมตร)

ลูกนอนไม่น้อยกว่า (เซนติเมตร)

บ้านพักอาศัย

1.00

18.00

27.00

บันไดหลักอาคารใหญ่

1.50

18.00

27.00

บันไดรองอาคารใหญ่

1.20

20.00

25.00

บันไดหน้าอาคารใหญ่

2.00

17.00

30.00

 ออกแบบเขียนแบบบันได อย่าลืมว่า ลูกนอนบริเวณชานพัก จะต้องเยื้องกัน ?

 สมัยก่อนการออกแบบส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่ไม่สูงใหญ่มาก ระบบการติดต่อทางตั้ง ก็จะใช้บันได เป็นหลัก แต่เดี๋ยวนี้อาคารสูงใหญ่เกิดขึ้นมากมาย สถาปนิกจึงมักคำนึงเพียงการใช้ลิฟท์ขนส่งทางตั้ง จนคนรุ่นหลัง ๆชักจะออกแบบ-เขียนแบบ บันไดกันไม่เป็นเสียแล้ว ความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ การเขียนลูกนอนของบันไดบริเวณชานพักทั้งขั้นที่ขึ้นสู่ชานพัก และขั้นจาก ชานพักสู่ชั้นบน มักจะเขียนแบบให้อยู่ระดับ เสมอกัน…. ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงก็คือ ราวบันไดที่วิ่งจากชั้นล่างสู่ชานพัก และจากชานพักสู่ชั้นบน จะมีการหักลงหักขึ้นอย่างรุนแรง เพราะ Slope เปลี่ยนแปลงทันที ทำให้ทำการก่อสร้างไม่ได้ หรือหากทำได้ ก็จะน่าเกลียดมาก จึงขอแนะนำสูตรสำเร็จว่าการออกแบบขั้นบันไดบริเวณชานพัก จะต้องเยื้องกัน 1 ขั้นเสมอ เพื่อให้ราวบันไดดูสวยงามและก่อสร้างได้ 

 กระไดบ้าน… เหตุไฉนถึงไม่ทำกันให้อยู่ทางทิศตะวันตก?

 หากจะว่าเป็นความเชื่อตามคติโบราณก็ไม่ผิด แต่หากแม้นใครไม่เชื่อคนโบราณก็ยังไม่น่าจะเอาบันไดให้มันหันไปทาง ทิศตะวันตกหรอก เพราะแสงแดดตะวันตกมันจะส่องเข้าตา…. แล้วท่านก็มี โอกาส ตกบันไดได้!! 

 ระวังบัวเชิงผนังของบันได วิ่งเข้าชนคานข้างบันได แล้วไม่รู้จะทำอย่างไร ?

 ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อย ๆ แต่เป็นเรื่องที่นักออกแบบที่ดีไม่น่าจะมองข้ามกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ต้องการออกแบบ ให้บันไดของท่านดูสวยงามและนำสายตา ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็คือ คานโครงสร้างที่วิ่งเข้าไปรับชานพักบันได จะอยู่คนละระดับกับคานรับพื้น ซึ่งเมื่อมีการก่อผนังแล้ว อาจเกิดแนวคานปูดโผล่ขึ้นมา และอมขั้นบันไดบางขั้น ทำให้ผนังด้านข้าง กับขั้นบันไดเกิดหลืบ เกิดซอกขึ้น ปัญหาที่จะตามมาก็คือบัวขั้นบันไดที่วิ่งปิดประดับตามขั้นบันได เวลาวิ่งเข้าชนแนวคานนี้ ก็ไม่รู้ว่า จะทำอย่างไร จะเว้นไว้ก็ใช่ที่ จะปิดทับก็ทำไม่ได้ ก็เลยเกิดปัญหาความน่าเกลียดขึ้น… ขอแนะนำว่า หากไม่ต้องการเกิดปัญหานี้ บันไดดังกล่าวไม่น่าจะมีบัวเชิงผนัง หรือหากอยากจะมีบัว ก็น่าจะก่อผนังขอบนอกของคาน เพื่อไม่ให้เกิดแนวคาน ปูดออกมาเป็นปัญหา


Top Page
ICQ:7677766
  E-mail : smilehomes@hotmail.com  
Tel : ( 02 ) 890-4598   Fax : ( 02 ) 465-4560

Copyright © 2000 Smilehomes.com - All Rights Reserved