Smilehomes.com

กลับหน้าแรก

Smile Home

Smile Guide

Smile Life

Smile Room

Smile board

Smile Service

Smile Links

Contact

  Smile Home

  Living Room
  Dinning Room
  Bedroom
  Working Room
  Children Room
  Hall
  Kitchen
  Toilet

  Smile Guide

  Decorate Guide
  Condominium
  Furnitures
  Garden
  Home Theatre
  Material Decorative
  Repair Your Home
  100 Q & A
  Law
  Contract
  Loan For Residential

  Smile Life

  Relationship
  Children
  Health

  Smile Room

  Caricatures
  Family Jokes
  Sexy Jokes
  Stars
  Riddles
  Riddler
  Quotes
  Games

  Smile Webboard

  Your Webboard
  Home For Sale
  Land For Sale

  Smile Service

  Architcture
  Interior Design
  Homes Plan
  Web Design

  Smile Links

  Cool Links
  Cool Sites

  Contact

 

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 3
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 1 - เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 2 - เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 3


อยากติด Down light อย่าลืมเว้นที่ว่างใต้ฝ้าไว้ให้เพียงพอ
อย่าลืมเหลือน้ำในถังไว้ดับไฟบ้างนะจ๊ะ
ปลั๊ก-สวิตช์ไฟ ในห้องน่าจะสูงสักเท่าไร
ใช้ดาวน์ไลท์น้อย ๆ แต่ใช้ฟลูออเรสเซนท์มาก ๆ
Hight Voltage และ Low Voltage คืออะไร
 หากคุณเป็นเพียงสถาปนิกธรรมดา น่าเพิ่ม Spec


 อยากติด Down light อย่าลืมเว้นที่ว่างใต้ฝ้าไว้ให้เพียงพอ

 Down light คือ ดวงโคมชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างทรงกระบอกและฝังอยู่บนฝ้าเพดาน มีความยาวโดยประมาณ 15-20 เซนติเมตร ดังนั้นหากจะติดดวงโคมประเภทนี้อย่าลืมเผื่อพื้นที่ว่างระหว่างฝ้าเพดาน กับห้องพื้น ชั้นบนสัก 20-25 เซนติเมตร นะครับ 

 อย่าลืมเหลือน้ำในถังไว้ดับไฟบ้างนะจ๊ะ

 อาคารที่มีถังน้ำอยู่บนหลังคา และออกแบบให้ใช้น้ำในถังนั้นสำหรับช่วยดับไฟด้วย (ถังน้ำถังเดียว เก็บน้ำไว้ สำหรับ ใช้อุปโภค -บริโภค และเผื่อสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย) กรุณาอย่าลืมใส่อุปกรณ์พิเศษ (Limit Switch) สำหรับเก็บกักน้ำบางส่วน ในถังไว้ด้วยเสมอ เพราะบางครั้ง ท่านอาจใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค จนเพลินไปหน่อย เวลาเกิดอัคคีภัย จะเอาน้ำจากถัง มาดับไฟ ปรากฏว่าไม่มีน้ำ ในถังเหลือเลย (หรือเหลือไม่พอดับไฟ) … เห็นจะต้องใช้น้ำตาดับไฟแทนละครับ 

 ปลั๊ก-สวิตช์ไฟ ในห้องน่าจะสูงสักเท่าไร

 โดยทั่วไปในอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน หรืออาคารสาธารณะ จะมีระดับวางปลั๊กและสวิตช์ไฟไว้ โดยมาตรฐาน 2 ระดับ คือ
- ระดับ + 0.30 หรือ 30 เซนติเมตรจากพื้นห้อง ซึ่งจะเป็นระดับปลั๊กไฟที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าหนัก เช่น พัดลม เครื่องดูดฝุ่นและเพื่อเดินสายซ่อนต่อเข้าเฟอร์นิเจอร์ตั้งโต๊ะ เช่นเครื่องเสียง โทรทัศน์-วิทยุ โคมตั้งโต๊ะ เป็นต้น
- ระดับ + 1.10 หรือ 110 เซนติเมตรจากพื้นห้อง เป็นระดับสวิตช์ไฟที่สะดวก ใช้สำหรับคนทุกขนาด ความสูง ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่และเป็นระดับของปลั๊กอีกระดับหนึ่งด้วย ปลั๊กจุดนี้ จะใช้สำหรับ อุปกรณ์ ไฟฟ้า ที่ไม่ใหญ่นัก และสูง 1.10 เมตร เพื่อไม่ให้มีเฟอร์นิเจอร์มาบัง (เฟอร์นิเจอร์ทั่วไป ยกเว้นตู้สูง เช่นตู้ทีวี เคาน์เตอร์ โต๊ะทำงานฯลฯ ) จะสูงประมาณ 60-100 เซนติเมตร 

 ใช้ดาวน์ไลท์น้อย ๆ แต่ใช้ฟลูออเรสเซนท์มาก ๆ

 ความจริงข้อนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตอันใกล้ เพราะราชการ เริ่มเข้ามา ควบคุม จำนวนพลังงาน ที่พวกเราช่วยกันใช้ อย่างฟุ่มเฟือยแล้ว ต่อไปอาจจะมีข้อกำหนด จำนวนกระแสไฟฟ้า ที่จะให้อาคารใช้ โดยพื้นที่ต่อตารางเมตรก็ได้
ใคร ๆ ก็ทราบว่า Down Light คือดวงโคมที่อยู่ในกระบอกและฝังอยู่ในฝ้าเพดานอีกที ซึ่งเป็นดวงโคม ที่มักกินไฟมาก แต่ให้แสงสว่างน้อยมาก ต้องติดทีละหลาย ๆ ดวง กว่าจะให้ความสว่างเท่ากับ หลอดฟลูออเรสเซ้นท์ 1 ดวง แต่นักออกแบบทั้งหลาย ก็ชอบใช้เพราะมันสวยงาม มีเสน่ห์ นุ่มนวล มีราคา เซ็กซี่ ฯลฯ
บางทีหากเรามีจิตใจบ้าง อาจจะไม่ต้องรอจนเขาต้องออกกฎหมายมาบังคับเรา เราอาจจะเริ่มช่วยกันออกแบบ ด้วยฟลูออเรสเซนท์บ้าง ให้ยังคงเกิดความงดงาม เพื่อเหลือพลังงานไว้ให้ลูกหลานใช้บ้าง …. ครับ

  Hight Voltage และ Low Voltage คืออะไร

 Volt คือค่าความต่างศักดิ์ของไฟฟ้า ภาษาชาวบ้านเรียกว่า "โวลท์" เช่นตอนนี้บ้านเราใช้ไฟฟ้าระบบ 220 โวลท์ เป็นต้น กระแสไฟขนาด 220 โวลท์ที่ว่านี้ เราใช้สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบ้านเรา ซึ่งต่อโดยตรง จากสายไฟ ของการไฟฟ้า (ผ่านมิเตอร์) แต่หากเป็นตึกใหญ่ ๆ ซึ่งใช้กระแส ไฟฟ้ามาก ๆ การไฟฟ้าฯ เขาจะไม่ส่งกระแส ขนาด 220 โวลท์มาให้ แต่เขาจะส่งกระแส ขนาดเป็นพันเป็นหมื่นโวลท์ มาให้แทน แล้วเราก็ต้องมีหม้อแปลงไฟฟ้า มาทำหน้าที่ แปลงกระแสแรงดันสูง จากหมื่น ๆ โวลท์ มาเป็นกระแส แรงดันต่ำลง ขนาด 220 โวลท์ปกติ เราถึงสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
กระแสแรงดันสูงที่ส่งจากการไฟฟ้ามายังหม้อแปลงไฟ (Transformer) นั้นเราเรียกภาษาอังกฤษโก้ ๆ สั้น ๆ ว่า High Voltage ส่วนเมื่อผ่านหม้อแปลงออกมา เป็นแรงดันต่ำ (แรงดันปกติ) แล้ว เราเรียกว่า Low Voltage ครับ 

 หากคุณเป็นเพียงสถาปนิกธรรมดา น่าเพิ่ม Spec

 หากคุณเป็นสถาปนิกประเภทที่ออกแบบบ้าน แล้วเขียนแบบไฟฟ้าเองโดยไม่ใช้วิศวกรไฟฟ้า เป็นผู้ออกแบบ ผู้คำนวณรายการไฟฟ้า และผู้เขียนรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างของระบบไฟฟ้า (ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เพราะอาคารบ้านขนาดไม่ใหญ่โตนัก สถาปนิกจะกำหนด และเขียนแบบตำแหน่งดวงโคม ปลั๊กสวิตซ์ และอุปกรณไฟฟ้าต่าง ๆ และมีรายละเอียดประกอบแบบ มาตรฐานเอาไว้เท่านั้น) … ตอนนี้มาตรฐาน การไฟฟ้า กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไป และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ก็ต้องการความละเอียดอ่อนมากขึ้น ขอแนะนำให้คุณ เพิ่มรายการประกอบแบบเกี่ยวกับเรื่องนี้สักนิดนึงว่า
- เต้ารับไฟฟ้าทั่วไปเป็นเต้ารับแบบสามขา (มีขั้วสายดิน) และเต้ารับนั้นสามารถใช้กับปลั๊กแบบขากลม และขาแบนได้ทั้ง 2 ชนิด
- เต้ารับในห้องน้ำ และโรงรถจะต้องป้องกันด้วยเบรคเกอร์แบบป้องกันไฟฟ้ารั่วขนาด 10 mA ได้


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 1 - เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 2 - เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 3
Top Page

ICQ:7677766
  E-mail : smilehomes@hotmail.com  
Tel : ( 02 ) 890-4598   Fax : ( 02 ) 465-4560

Copyright © 2000 Smilehomes.com - All Rights Reserved