Smilehomes.com

กลับหน้าแรก

Smile Home Smile Guides Smile Estate Smile Shops Smile life Smile Room Smile Societies Smile Services Sitemap Smile E-Mail
 Smile Estate
 โครงการอสังหาริมทรัพย์
  ทำเนียบรายชื่อก่อสร้าง
  ร้อยพันปัญหาก่อสร้าง
  กฏหมายควบคุมอาคาร
  แบบฟอร์มขออนุญาต 
  สัญญาการก่อสร้าง
  Free Download
  ราคาประเมินที่ดิน
  สินเชื่อที่อยู่อาศัย
Smile Services
แบบบ้านสำเร็จรูปราคาถูกมาก นำไปก่อสร้างได้ทันที
Home Plans
แบบบ้านสำเร็จรูปราคาถูก
 Smile Home
 Smile Guides
 Smile Estate
 Smile Shops
 Smile life
 Smile Room
 Smile Societies
 Smile Services
 Smile Links
 Sitemap
 Smilehomes FreeMail
 

visit our sponsor

319. สเตย์ นอกจากจะเป็นอุปกรณ์รัดพุงแล้ว เกี่ยวอะไรกับรั้วบ้านเราบ้าง

    เพราะว่ารั้วบ้านเราที่อยู่ติดกับเขตทางหรือเขตที่ดินของสาธารณะ ตาม กฎหมาย ท่านห้าม ไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่ง ของโครงสร้าง รั้วบ้านเรา ยื่นเข้าไปในที่ดิน หลวง แต่รั้วบ้านเรานั้นอยู่แนบชิดสนิทติดกับที่ดินหลวงเลย จึงต้องก่อสร้างให้ฐาน ราก ของรั้ว เรา ต้องอยู่ใน เขตที่ดินเรา ลักษณะของ แรงตามแนวดิ่ง ก็เลยถ่ายน้ำหนัก ไปยังฐานรากที่เป็นลักษณะ "ฐานรากตีนเป็ด" ได้ลำบาก หากมี แรงด้านข้างเข้ามา ผลักเข้ามาดึง ความไม่สมดุลย์ของฐานรากรับไม่ไหว รั้วบ้านเราก็จะพังพับฐานลงมา ได้ ดังนั้น เขาจึงต้อง ทำค้ำยันไว้ สำหรับรับแรงดึง แรงดัน ไว้ที่รั้วนั้น เหมือนกับเรา ปลูกต้นไม้ใหญ่ๆก็ต้องมีการค้ำยันเอาไว้ 

     เจ้าค้ำยันนี้ บางครั้ง ก็อยู่ใต้ดิน เรามองไม่ เห็น บางครั้งก็อยู่บนดินโผล่โชว์ออกมา หาดูได้ตามเขื่อนกั้นน้ำตามคูคลองทั่วไป ดังนั้น ถ้าช่างก่อสร้าง มาบอกท่านว่า เขาจะทำสเตย์ให้รั้วหรือบ้านของท่าน กรุณาอย่าเข้าใจผิด ว่าเขากำลังจะเอาอะไร มารัดบ้านของท่าน ไม่ให้อ้วน แต่เขากำลัง จะทำค้ำยันรับแรงผลักแรงดึงโครงสร้างบางส่วนของท่าน ให้มีความแข็งแรงขึ้นนั่น เองครับ

ย้อยกลับ  กลับหน้าหลัก  อ่านต่อ


 
 
 

Top Page
ICQ:7677766
  E-mail : smilehomes@hotmail.com
Smilehomes.com : 320  Taksin Road  Thonburi  Bangkok 10600
Tel : ( 02 ) 890-4598   Fax : ( 02 ) 465-4560   Mobile : ( 01 ) 408-4823

 

Copyright © 2000 Smilehomes.com : Wisdom Design - All Rights Reserved