กลับหน้าแรก

แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 1 แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 2 แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 1 แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 2 แบบบ้าน 3 ชั้น แบบบ้านขายดี แนวคิดในการออกแบบ ข้อดีของแบบสำเร็จรูป ราคาแบบบ้าน
 แบบบ้านสำเร็จรูป
  แบบบ้านสำเร็จรูป
  แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 1
  แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 2
  แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 1

  แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 2
  แบบบ้าน 3 ชั้น
  แบบบ้านขายดี

  แนวคิดในการออกแบบ
  ข้อดีของแบบสำเร็จรูป
  ราคาแบบบ้าน

  เปรียบเทียบราคา
  รายละเอียดแบบพิมพ์เขียว
  ตัวอย่างแบบพิมพ์เขียว
  รายละเอียด Spec วัสดุ

  รวมคำถามแบบบ้าน
Smile Services
Architecture
ออกแบบสถาปัตยกรรม
Interior Design
ออกแบบตกแต่งภายใน

 

.
ราคาแบบบ้านสำเร็จรูป
.


    แบบบ้านสำเร็จรูปของ Smilehomes
มีราคาที่ถูกกว่าการจ้างออกแบบ เขียนแบบใหม่ 5-6 เท่า !! Click ดูการเปรียบเทียบราคาของแบบสำเร็จรูปกับการจ้างออกแบบ เขียนแบบใหม่ได้ที่นี่ =>>
      ท่านสามารถสั่งซื้อแบบ ตามความต้องการของท่านได้ ตามตัวอย่าง ดังนี้..


ชื่อแบบบ้าน
ราคาชุดแบบร่าง
1 ชุด
ราคาแบบพิมพ์เขียว
5 ชุด
ราคาแบบพิมพ์เขียว
เพิ่มชุดละ
ค่าเซ็นแบบสถาปนิก, วิศวกร
A-101
4,900 บาท
15,900 บาท
500 บาท
6,000 บาท

    จะสั่งซื้อแบบชุดไหนดี


แบบ
รายละเอียด
แบบร่าง
=>> สำหรับท่านที่ต้องการดูรายละเอียดของแบบแปลน และหน้าตาของตัวบ้าน ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อแบบพิมพ์เขียวชุดสมบูรณ์ 5 ชุด ท่านสามารถสั่งซื้อ "ชุดแบบร่าง" ไปดูก่อน โดยท่านจะได้ แบบแปลนชั้นล่าง, แบบแปลนชั้นบน, แบบแปลนหลังคา, แบบรูปด้านของตัวบ้านทั้ง 4 ด้าน และแบบรายการวัสดุ ที่ระบุในแบบอย่างละเอียด

แบบพิมพ์เขียว 5 ชุด

=>> สำหรับท่านที่ต้องการนำแบบพิมพ์เขียวไปก่อสร้างบ้าน หรือนำไปยื่นขอกู้ธนาคาร หรือนำแบบไปยื่นขออนุญาตก่อสร้าง จากทางราชการ สามารถสั่งซื้อแบบพิมพ์เขียวชุดสมบูรณ์ 5 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน ทั้งแบบสถาปัตย์ แบบวิศวโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า และแบบระบบสุขาภิบาล แต่ละชุดมีจำนวน 30-50 แผ่น ( ขึ้นกับขนาดของตัวบ้าน )

=>> พิเศษ!! สั่งซื้อแบบพิมพ์เขียวบ้านสำเร็จรูปช่วงนี้ แถมเอกสารที่มีประโยชน์ ให้ท่านเพิ่มเติม ดังนี้..
-
ตัวอย่างสัญญารับเหมาก่อสร้างมาตรฐาน,
- ใบตารางแยกรายการวัสดุ และค่าแรง ( ใบ B.O.Q.)
-
คำแนะนำ และเอกสารที่ต้องใช้ ในการติดต่อยื่นขอกู้ธนาคาร
สั่งแบบพิมพ์เขียวเพิ่ม
=>> สำหรับท่านที่ต้องการให้ผู้รับเหมาหลายๆ ราย เสนอราคาค่าก่อสร้างให้ท่าน เพื่อจะได้มีโอกาสคัดเลือกรายที่มีคุณภาพ ราคาไม่แพง ซึ่งต้องใช้แบบพิมพ์เขียวเพิ่ม หรือต้องการแบบพิมพ์เขียว สำหรับประกอบการเซ็นสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้าง จะคิดค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียวเพิ่มชุดละ 500 บาท
ค่าเซ็นแบบสถาปนิก, วิศวกร =>> สำหรับการปลูกสร้างในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด ที่อยู่ในเขตเทศบาล หรือ อบต. ก่อนทำการก่อสร้าง บ้าน ต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้าง จากทางราชการ ซึ่งต้องมีสถาปนิก และวิศวกรเซ็นรับรองการออกแบบให้ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียง 6,000 บาท โดยจะมี รายการคำนวณโครงสร้าง และใบเซ็นออกแบบ ของสถาปนิก และวิศวกร สำหรับยื่นขออนุญาตให้ท่านครบชุด **หมายเหตุ : ท่านสามารถสั่งเพิ่มตอนหลังได้
การปรับแก้แบบพิมพ์เขียว =>> แบบบ้านสำเร็จรูปของเรา สามารถปรับแก้แบบได้ ตามความต้องการของท่าน เช่น การปรับเพิ่ม - ลด ห้องนอน หรือกลับแบบแปลนจากซ้ายเป็นขวา เพื่อให้เหมาะกับทิศทางแดด ลมของที่ดินของท่าน ในกรณีที่ท่านต้องการปรับเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนรายการ spec วัสดุ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตามปริมาณงาน ที่ต้องปรับแก้ 

Copyright @ 2000-2003 Smilehomes.com - All Rights Reserved