กลับหน้าแรก

แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 1 แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 2 แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 1 แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 2 แบบบ้าน 3 ชั้น แบบบ้านขายดี แนวคิดในการออกแบบ ข้อดีของแบบสำเร็จรูป ราคาแบบบ้าน
 แบบบ้านสำเร็จรูป
  แบบบ้านสำเร็จรูป
  แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 1
  แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 2
  แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 1

  แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 2
  แบบบ้าน 3 ชั้น
  แบบบ้านขายดี

  แนวคิดในการออกแบบ
  ข้อดีของแบบสำเร็จรูป
  ราคาแบบบ้าน

  เปรียบเทียบราคา
  รายละเอียดแบบพิมพ์เขียว
  ตัวอย่างแบบพิมพ์เขียว
  รายละเอียด Spec วัสดุ

  รวมคำถามแบบบ้าน
Smile Services
Architecture
ออกแบบสถาปัตยกรรม
Interior Design
ออกแบบตกแต่งภายใน

 

.
การเปรียบเทียบราคาแบบบ้านสำเร็จรูปกับการจ้างออกแบบใหม่
.


 การคิดค่าบริการออกแบบสถาปัตยกรรม ตามมาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบ่งประเภทการบริการ ออกแบบสถาปัตยกรรม ไว้เป็น 6 ประเภท แต่ละประเภทจะมีค่าบริการไม่เท่ากัน และจะลดลงเรื่อย ๆ ตามงบประมาณ ที่ก่อสร้าง โดยแยกออกโดยสังเขปดังนี้ :
  • ประเภทที่ 1 =  ตกแต่งภายใน, ครุภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์

  • ประเภทที่ 2 = พิพิธภัณฑ์ วัด อนุสาวรีย์ อาคารอนุสรณ์ที่วิจิตร

  • ประเภทที่ 3 = บ้าน (ไม่รวมตกแต่งภายใน)

  • ประเภทที่ 4 = โรงพยาบาล รัฐสภา โรงแรม ธนาคาร คอนโดมิเนียม วิทยาลัย

  • ประเภทที่ 5 = สำนักงาน สรรพสินค้า หอพัก โรงเรียน โรงอุตสาหกรรม

  • ประเภทที่ 6 = โกดัง อาคารจอดรถ ห้องแถว ตลาด

โดยแต่ละประเภทแยกค่าบริการตามงบประมาณได้ดังต่อไปนี้ (เป็นร้อยละ)
 

ประเภท

ไม่เกิน
10 ล้าน

10 ล้าน
-30 ล้าน

30 ล้าน
- 50 ล้าน

50 ล้าน
-100 ล้าน

100 ล้าน
- 200 ล้าน

200 ล้าน
-500 ล้าน

1

10.00

7.75

6.50

6.00

5.25

4.50

2

8.50

6.75

5.75

5.50

4.75

4.25

3

7.50

6.00

5.25

5.00

4.50

4.00

4

6.50

5.50

4.75

4.50

4.25

3.75

5

5.50

4.75

4.50

4.25

4.00

3.50

6

4.50

4.25

4.00

3.75

3.50

3.25

    การใช้บริการบริษัทสถาปนิก โดยทั่วไปจะคิดค่าบริการโดยยึดหลักตามมาตรฐานของสมาคม สถาปนิกสยาม ดังกล่าวข้างต้น ในการคิดค่าบริการ  ออกแบบ ซึ่งท่านจะได้รับการบริการวิชาชีพอย่างครบถ้วน และได้งานที่มีคุณภาพสูง
         เช่น บ้านพักอาศัย มีงบประมาณค่าก่อสร้าง 2,000,000 บาท คิดค่าแบบโดยประมาณตามประเภทที่ 3 ดังนี้ :
                2  ล้านบาท               คิด 7.50 %                         =     150,000    บาท
                    รวมค่าบริการทั้งหมดประมาณ                        =    
150,000  บาท  ( = 7.50 % )

    การใช้บริการจากสถาปนิกอิสระ โดยทั่วไปจะคิดค่าบริการใกล้เคียงตามมาตรฐานของสมาคม สถาปนิกสยาม แต่อาจจะไม่ถึงตามอัตราที่ตั้งไว้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ หรือตามปริมาณงานที่ให้บริการ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 4 - 7.5 เปอร์เซ็นต์
         เช่น บ้านพักอาศัย มีงบประมาณค่าก่อสร้าง 2,000,000 บาท ถ้าคิดค่าแบบประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ดังนี้ :
                 2  ล้านบาท               คิด 4.00 %                         =     80,000    บาท
                     รวมค่าบริการทั้งหมดประมาณ                        =    
80,000  บาท  ( = 4.00 % )

    การใช้บริการจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตามสำนักงานเขต โดยปกติทั่วไปจะคิดค่าบริการ แบบเหมาจ่าย หรืออาจเทียบเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงตามมาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยาม แต่อาจจะไม่ถึงตามอัตราที่ตั้งไว้ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 3 - 5 เปอร์เซ็นต การให้บริการอาจไม่ครบถ้วน หรือแบบพิมพ์เขียวที่ได้ อาจมีรายละเอียดค่อนข้างน้อย หรือผู้ออกแบบกับผู้เซ็นแบบ อาจไม่ใช่คนเดียวกัน เพราะผู้ออกแบบ อาจจะไม่ใช่สถาปนิกโดยตรง และมักเป็นงานที่เน้นความเร็ว
         เช่น บ้านพักอาศัย มีงบประมาณค่าก่อสร้าง 2,000,000 บาท ถ้าคิดค่าแบบประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ดังนี้ :
                 2  ล้านบาท               คิด 3.00 %                         =     60,000    บาท
                     รวมค่าบริการทั้งหมดประมาณ                        =    
60,000  บาท  ( = 3.00 % )

 
การใช้บริการแบบบ้านสำเร็จรูปของ Smilehomes มีแบบบ้านให้เลือกหลากหลายสไตล์ ทุกระดับราคา มากกว่า 50 แบบ ทั้งแบบบ้านชั้นเดียว, บ้าน 2 ชั้น และบ้าน 3 ชั้น ทุกแบบถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน โดยทีมงานสถาปนิก วิศวกร และมัณฑนากร ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ใส่ใจในทุกรายละเอียด และการเลือกใช้วัสดุ เพื่อให้ได้มาซึ่งบ้านที่มั่นคง แข็งแรง สมบูรณ์แบบ พร้อมตอบรับการใช้ชีวิตของคุณ อย่างแท้จริง ทุกแบบใช้ Computer ในการเขียนแบบพิมพ์เขียวทั้งหมด มีรายละเอียดครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งแบบสถาปัตย์ แบบวิศวโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า และแบบระบบสุขาภิบาล พร้อมนำไปปลูกสร้าง หรือยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย จากธนาคารได้ทันที มีสถาปนิก วิศวกรเซ็นแบบ พร้อมรายการคำนวณครบชุด สำหรับขออนุญาตก่อสร้างจากทางราชการ และบริการให้คำปรึกษาฟรีทุกขั้นตอน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับท่าน เหมือนท่านใช้บริการจากบริษัทสถาปนิกทั่วๆ ไป แต่ราคาถูกกว่า 5-6 เท่า !!
       เช่น บ้านพักอาศัย มีงบประมาณค่าก่อสร้าง 1-2 ล้านบาท จะคิดค่าแบบพิมพ์เขียว ดังนี้ :
                                 คิดค่าแบบประมาณ         =    
9,000-17,000   บาทเท่านั้น

                    

Copyright @ 2000-2003 Smilehomes.com - All Rights Reserved