กลับหน้าแรก Smilehomes.com
แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดใหม่ แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 1 แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 2 แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 1 แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 2 แบบบ้าน 3 ชั้น แบบบ้านขายดี แนวคิดในการออกแบบ ข้อดีของแบบสำเร็จรูป เปรียบเทียบราคา สั่งซื้อแบบ
 Smile Guides
  สารพันการตกแต่ง
  สาระเรื่องบ้าน
  การตกแต่งคอนโด
  เฟอร์นิเจอร์
  การจัดสวน
  โฮมเธียร์เตอร์
  วัสดุก่อสร้าง ตกแต่ง
  การซ่อมแซมบ้าน
Smile Services
Home Plans
แบบบ้านสำเร็จรูปราคาถูก
 Smile Home
 Smile Guides
 Smile Estate
 Smile Info
 Smile life
 Smile Room
 Smile Societies
 Smile Services
 Smile Links
 Sitemap

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประปา1


 การขอติดตั้งประปาใหม่

  การขอติดตั้งประปาใหม่

 • การติดต่อหน่วยงาน
  1.
  ยื่นคำขอรับการใช้น้ำได้ที่สำนักงานประปาสาขาในเขต พื้นที่รับผิดชอบ
  2. หากสถานที่ขอใช้น้ำมีเส้นท่อประปาวางผ่านหน้าบ้าน ก็จะสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งได้ทันที
  3.
  หลังจากได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการขำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว ท่านต้องนำเงินไปชำระยังสำนักงานประปาสาขาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพราะหากพ้นกำหนดแล้วการประปานครหลวง มีสิทธิ์คำนวณค่าใช้จ่ายใหม่ได้
  4.
  เมื่อชำระค่าติดตั้งเรียบร้อย ท่านจะได้รับการติดตั้งน้ำประปาโดยเร็วที่สุด สำหรับกรณีที่ไม่มีปัญหาในเรื่องการวางท่อ ท่านก็จะสามารถได้ใช้น้ำประปาภายใน 1-7 วัน หลังจากชำระเงินแล้ว
  5.
  หรือท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ม ยื่นคำร้องขอติดตั้งประปาผ่านทางอินเตอร์เน็ต ก็ได้
 • เอกสารที่ต้องใช้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารการใช้หมายเลขประจำบ้าน
  • หรือ หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
  • หรือ หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร
  • หรือ หนังสือสัญญาเช่าซื้ออาคาร

   สถานที่ติดต่อ สำนักงานประปาสาขาในเขต พื้นที่รับผิดชอ

 การชำระเงินค่าน้ำประปา

  การชำระเงินค่าน้ำประปา

  ปัจจุบันท่านสามารถชำระค่าน้ำประปาได้โดย
  1. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  2. ชำระเงินผ่านระบบ ATM.
  3. ชำระเงิน ณ สำนักงานประปาสาขา (ได้ทุกสาขา)
  4. ชำระเงินทางไปรณีย์
  5. ชำระกับพนักงานเก็บเงิน ณ สถานที่ใช้น้ำ/บ้าน (ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ายการประปานครหลวง)
  6. ชำระโดยหักบัญชีเงินเดือนของพนักงานการประปานครหลวง
  7. ชำระเงินทางโทรศัพท์
  8. ชำระ ณ สถานบริการ "Counter Service" และ "Pay Point"
  9. การรับชำระค่าน้ำที่จะเปิดบริการในโอกาสต่อไป

 ชำระเงินค่าน้ำประปาโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

 ชำระเงินค่าน้ำประปาโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

1. ผู้ใช้น้ำยื่นความจำนงต่อธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ หรือแจ้งที่สำนักงานประปาสาขา
2. ธนาคารจะทำการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ (ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน)
3. ระหว่างที่รออนุมัติ ขอให้ผู้ใช้น้ำชำระเงินโดยวิธีอื่นก่อน
4. จากนั้นธนาคารจะแจ้งให้กปน.ทราบ
5. กปน.จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร
6. ผู้ใช้น้ำจะได้รับแจ้งค่าน้ำประปาล่วงหน้าก่อนหักบัญชี
7. ผู้ใช้น้ำจะได้รับแจ้งวันที่จะหักบัญชี
8. เมื่อธนาคารหักบัญชีฯค่าน้ำเรียบร้อยแล้ว ธนาคารฯจะนำส่งใบเสร็จฯ ต่อไป

รายชื่อธนาคาร 17 แห่งที่รับชำระค่าน้ำ

 สถานที่ติดต่อ ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ หรือแจ้งที่สำนักงานประปาสาขา ... อ่านต่อ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประปา 1 - เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประปา 2 - เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประปา 3 - เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประปา 4


 

 

 

 

Top Page
  E-mail : smilehomes99@yahoo.com
Smilehomes.com : 320  Taksin Road  Thonburi  Bangkok 10600
Tel : 0-2890-4598,  081-408-4823   Fax : 0-2465-4560

 

Copyright © 2000 Smilehomes.com : Wisdom Design - All Rights Reserved