กลับหน้าแรก Smilehomes.com

แบบบ้านชั้นเดียวชุดใหม่ แบบบ้าน 2 ชั้นชุดใหม่ แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 2 แบบบ้าน 2 ชั้นชุดที่ 2 แบบบ้าน 3 ชั้น แบบบ้านขายดี แบบอพาร์ทเมนท์ แบบโฮมออฟฟิศ สำนักงาน แบบทาวน์โฮม บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ แบบรีสอร์ท เกสเฮ้าส์ บังกะโล แบบร้านกาแฟ ร้านอาหาร แบบอาคารจอดรถ บริการออกแบบใหม่ รายละเอียดแบบแปลน สั่งซื้อแบบ
 Smile Services
  ออกแบบสถาปัตยกรรม
  ออกแบบตกแต่งภายใน
  แบบบ้านชั้นเดียว ชุดใหม่
  แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดใหม่
  แบบบ้านชั้นเดียว ชุดที่ 2
  แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 2
  แบบบ้าน 3 ชั้น
  แบบบ้านขายดี
  แบบอพาร์ทเมนท์
  แบบโฮมออฟฟิศ
  แบบทาวน์โฮม บ้านแฝด
  แบบรีสอร์ท เกสเฮ้าส์
  แบบร้านกาแฟ ร้านอาหาร
  แบบอาคารที่จอดรถ
  บริการออกแบบใหม่
  แนวคิดในการออกแบบ
  ข้อดีของแบบบ้านสำเร็จรูป
  ราคาแบบบ้าน
  เปรียบเทียบราคาแบบบ้าน
  รายละเอียดแบบพิมพ์เขียว
  รายละเอียด Spec วัสดุ
  วิธีการสั่งซื้อแบบบ้าน
  บริการเขียนแบบพิมพ์เขียว
  รวมคำถามแบบบ้าน
  ขั้นตอนการทำงาน
  ผลงานการออกแบบ
  เกี่ยวกับเรา
  ลงโฆษณากับเรา
Smile Services
Architecture
ออกแบบสถาปัตยกรรม
Interior Design
ออกแบบตกแต่งภายใน
 Home Plans
แบบบ้านสำเร็จรูป
Web Design
ออกแบบ Website
 Smile Home
 Smile Guides
 Smile Estate
 Smile Shops
 Smile life
 Smile Room
 Smile Societies
 Smile Services
 Smile Links
 Sitemap

..
ราคาแบบบ้านสำเร็จรูป
.


    แบบแปลนพิมพ์เขียวบ้านสำเร็จรูปของบริษัท สไมล์โฮม จำกัด
มีราคาที่ถูกกว่าการจ้างออกแบบ เขียนแบบใหม่ 6-7 เท่า !! ทุกแบบมีรายละเอียดครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งแบบสถาปัตย์ แบบวิศวโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า และแบบระบบสุขาภิบาล พร้อมนำไปปลูกสร้าง หรือยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย จากธนาคารได้ทันทีมีสถาปนิก วิศวกรเซ็นแบบ พร้อมรายการคำนวณครบชุด สำหรับขออนุญาตก่อสร้างจากทางราชการ และบริการให้คำปรึกษาฟรีทุกขั้นตอน

      ท่านสามารถสั่งซื้อแบบบ้าน ตามความต้องการของท่านได้ ตามตัวอย่าง ดังนี้..

แบบบ้าน
ราคาแบบร่าง
2 ชุด
ราคาแบบพิมพ์เขียว
5 ชุด
แบบพิมพ์เขียวกลับด้าน
ซ้าย-ขวา 5 ชุด
สั่งแบบพิมพ์เขียว
เพิ่มชุดละ
ค่าเซ็นรับรอง
สถาปนิก, วิศวกร
ราคาปรับแก้
แบบพิมพ์เขียว
A-901
5,900 บาท
32,900 บาท
38,900 บาท
500 บาท
8,000 บาท
คิดตามปริมาณงานที่แก้ไข
 
    จะสั่งซื้อแบบชุดไหนดี


แบบ
รายละเอียด
แบบร่าง 2 ชุด
=>> สำหรับท่านที่ต้องการดูรายละเอียดของแบบแปลน และหน้าตาของตัวบ้าน ไปศึกษาดูก่อน หรือนำไปติดต่อขอทราบวงเงินกู้กับทางธนาคาร อย่างไม่เป็นทางการ ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ แบบพิมพ์เขียวชุดสมบูรณ์ 5 ชุด ท่านสามารถสั่งซื้อ "ชุดแบบร่าง" ไปดูก่อน โดยท่านจะได้ แบบแปลนชั้นล่าง, แบบแปลนชั้นบน, แบบแปลนหลังคา, แบบรูปด้านของตัวบ้านทั้ง 4 ด้าน และแบบรายการวัสดุ ที่ระบุในแบบอย่างละเอียด จำนวน 2 ชุด
** ชุดแบบร่างจะเป็นชุดย่อ จะมีแบบสถาปัตย์ จำนวนประมาณ 6 - 7 แผ่น โดยจะไม่มีแบบรายละเอียดโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า และแบบระบบสุขาภิบาล จึงยังไม่สามารถนำแบบร่างไปใช้ในการก่อสร้าง หรือยื่นขอกู้ Bank อย่างเป็นทางการได้

แบบพิมพ์เขียว 5 ชุด

=>> สำหรับท่านที่ต้องการนำแบบพิมพ์เขียวไปก่อสร้างบ้าน หรือนำไปยื่นขอกู้ธนาคาร หรือนำแบบไปยื่นขออนุญาตก่อสร้าง จากทางราชการ สามารถสั่งซื้อแบบพิมพ์เขียวชุดสมบูรณ์ 5 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน ทั้งแบบสถาปัตย์ แบบวิศวโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า และแบบระบบสุขาภิบาล แต่ละชุดมีจำนวน 30-60 แผ่น ( ขึ้นกับขนาดของตัวบ้าน )

=>> พิเศษ!! สั่งซื้อแบบพิมพ์เขียวบ้านสำเร็จรูปช่วงนี้ แถมเอกสารที่มีประโยชน์ ให้ท่านเพิ่มเติม ดังนี้..
-
ตัวอย่างสัญญารับเหมาก่อสร้างมาตรฐาน,
- ใบตารางแยกรายการวัสดุ และค่าแรง ( ใบ B.O.Q.)
- คำแนะนำ และเอกสารที่ต้องใช้ ในการติดต่อยื่นขอกู้ธนาคาร
แบบพิมพ์เขียวกลับด้านซ้าย-ขวา 5 ชุด =>> สำหรับท่านที่เห็นรูปแบบบ้าน และแบบแปลนแล้วมีความสนใจต้องการนำไปก่อสร้างบ้าน แต่อยากจะสลับแบบแปลนบ้านจากซ้ายเป็นขวา เพื่อให้เหมาะสมกับแปลงที่ดิน หรือเหมาะกับทิศทางแดด ลมของที่ดินท่าน
สั่งแบบพิมพ์เขียวเพิ่ม
=>> สำหรับท่านที่ต้องการให้ผู้รับเหมาหลายๆ ราย เสนอราคาค่าก่อสร้างให้ท่าน เพื่อจะได้มีโอกาสคัดเลือกรายที่มีคุณภาพ ราคาไม่แพง ซึ่งต้องใช้แบบพิมพ์เขียวเพิ่ม หรือต้องการแบบพิมพ์เขียว สำหรับใช้ประกอบการเซ็นสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้าง จะคิดค่าแบบพิมพ์เขียวเพิ่มชุดละ 500-1,500 บาท ( ขึ้นกับขนาดของตัวบ้าน )
ค่าเซ็นแบบสถาปนิก, วิศวกร =>> สำหรับการปลูกสร้างบ้านในเขต กรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือต่างจังหวัดที่อยู่ในเขตเทศบาล หรือเขต อบต. ก่อนปลูกสร้างบ้านได้ ต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากทางราชการก่อน ซึ่งต้องมีสถาปนิก และวิศวกรเซ็นผู้ออกแบบ เซ็นรับรองการออกแบบให้ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยจะจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ให้ครบชุด ประกอบด้วย ใบเซ็นรับรองการออกแบบของสถาปนิก และวิศวกร พร้อมใบประกอบวิชาชีพ และรายการคำนวณโครงสร้าง สำหรับนำไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างให้ท่าน
**หมายเหตุ : ใบเซ็นรับรอง ท่านสามารถสั่งเพิ่มตอนหลังได้
การปรับแก้แบบพิมพ์เขียว =>> แบบบ้านสำเร็จรูปของเรา สามารถปรับแก้แบบได้ ตามความต้องการของท่าน เช่น การปรับเพิ่ม - ลด ห้องนอน หรือกลับแบบแปลนจากซ้ายเป็นขวา เพื่อให้เหมาะกับทิศทางแดด ลมของที่ดินของท่าน ในกรณีที่ท่านต้องการปรับเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนรายการ spec วัสดุ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตามปริมาณงาน ที่ต้องปรับแก้

 

  Click ดูแนวความคิดในการออกแบบ บ้านสำเร็จรูป
  Click ดูการเปรียบเทียบราคาค่าออกแบบบ้านใหม่ กับการใช้แบบบ้านสำเร็จรูปของเรา
  Click ดูรายละเอียด ของแบบพิมพ์เขียวที่ท่านจะได้เมื่อใช้สั่งซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปของเรา
  Click ดูตัวอย่าง ของแบบพิมพ์เขียวที่ท่านจะได้เมื่อสั่งซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปของเรา
  Click ดูรายละเอียด Spec วัสดุก่อสร้างของแบบบ้านสำเร็จรูป
  Click ดูรวมคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับแบบบ้านสำเร็จรูป
  Click ดูราคาแบบบ้านสำเร็จรูป
  Click ดูวิธีการสั่งซื้อแบบบ้านสำเร็จรูป
  Click ดูบริการเขียนแบบพิมพ์เขียว
  แนะนำลูกค้าให้เรา พร้อมรับส่วนลดพิเศษ
 
 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ : 081-408-4823 Tel : 0-2890-4598   Fax : 0-2465-4560

.

Top Page
  E-mail : smilehomes99@yahoo.com
Smilehomes Co., Ltd. : 320  Taksin Road  Thonburi  Bangkok 10600
Tel : 0-2890-4598,  081-408-4823   Fax : 0-2465-4560

Copyright © 2000 Smilehomes.com : Wisdom Design - All Rights Reserved