Smilehomes.com

กลับหน้าแรก

แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 1 แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 2 แบบบ้าน 3 ชั้น แบบบ้านขายดี แนวคิดในการออกแบบ ข้อดีของแบบสำเร็จรูป เปรียบเทียบราคา สั่งซื้อแบบ
 Smile Guides
  สารพันการตกแต่ง
  สาระเรื่องบ้าน
  การตกแต่งคอนโด
  เฟอร์นิเจอร์
  การจัดสวน
  โฮมเธียร์เตอร์
  วัสดุก่อสร้าง ตกแต่ง
  การซ่อมแซมบ้าน
Smile Services
แบบบ้านสำเร็จรูป นำไปก่อสร้างได้ทันที
Home Plans
แบบบ้านสำเร็จรูปราคาถูก
 Smile Home
 Smile Guides
 Smile Estate
 Smile Info
 Smile life
 Smile Room
 Smile Societies
 Smile Services
 Smile Links
 Sitemap

 

Home Fire Safety 

10 Tips for Home Fire Safety

 • ศึกษาทางที่สามารถหลบหนีเมื่อเกิดเพลิงใหม้ รวมทั้งวิธีใช้เครื่อดับเพลิงในเบื้องต้นระมัดระวัง ในการใช้ก๊าชหุงต้ม
 • และหลังจากเลิกใช้ก๊าชแล้วต้องปิดวาวล์ที่เตาก๊าชและถึงก๊าชหุงต้มให้สนิท
 • ระมัดระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า หลังจากเลิกใช้แล้ว ให้ปิดสวิทซ์และถอดปลั๊ก แยกจากเต้าเสียบทุกครั้ง
 • หากเกิดเพลิงใหม้ ซึ่งเพิ่งเริ่มไหม้หรือยังมีขนาดเล็กอยู่สามารถใช้เครื่องดับเพลิงดับไฟนั้นได้
 • ห้ามใช้น้ำดับเพลิง ในกรณีที่เพลิงไหม้นั้นเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ น้ำมัน หรือก๊าซหุงต้ม
 • หากไฟลุกลาม ให้แจ้งตำรวจดับเพลิง โทร. 199 หรือ 191 ทันที
 • ห้ามใช้ลิฟต์ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้
 • ในการหลบหนีเพลิงไหม้ หากพบควันไฟจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้สำลักควันให้คลานออกไป โดยให้ศรีษะอยู่เหนือพื้นประมาณ 12-24 นิ้ว (30-60 เซนติเมตร) ควันไฟซึ่งเบาจะลอยตัวอยู่สูง ในขณะที่อากาศบริสุทธิ์อยู่ด้านล่าง
 • หากผิวหนังโดนไฟลวก ห้ามใช้น้ำแข็ง ควรใช้น้ำเย็นไหลผ่านผิวหนังที่ไหม้นาน 10-15 นาที
 • ถ้าหากเกิดเพลิงไหม้ติดเสื้อผ้า ให้นอนกับพื้น ใช้มือปิดหน้า แล้วกลิ้งตัวไปมาจนกว่าไฟจะดั เพลิงประเภท A:

Type of Fires

   เพลิงประเภท A
หมายถึงเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติกยา
   เพลิงประเภท B
เพลิงที่เกิดจากก๊าช ของเหลวติดไฟ ไขและน้ำมันต่างๆ
   เพลิงประเภท C
เพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า

ประเภทของเครื่องดับเพลิง
   1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ชนิด ABC และ BC
1.1เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC เป็นเครื่องดับเพลิงอเนกประสงค์สามารถดับเพลิงทั้งสามประเภท A, B และ C ได้ กล่าวคือ เพลิงที่เกิดจาก เชื้อเลิงธรรมดา (เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก ยาง) เพลิงที่เกิดจากก๊าช ของเหลวติดไฟ ไขและน้ำมันต่าง ๆ และเพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า)
1.2 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง BC เป็นเครื่องดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงได้เฉพาะเพลิงประเภท B และ C เท่านั้น กล่าวคือ เพลิงที่เกิดจากก๊าช ของเหลวติดไฟ ไข น้ำมันต่างๆ และเพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่สามารถดับเพลิงประเภท A
    2. เครื่องดับเพลิงประเภทน้ำ
เป็นเครื่องดับเพลิงประเภท A หรือเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก และยาง ไม่สามารถดับเลิงที่เกิดกับไฟฟ้าได้เพราะน้ำเป็นสื่อไฟฟ้า
    3. เครื่องดับเพลิงประเภทโฟม
เป็นเครื่องดับเพลิงที่บรรจุด้วยน้ำผสมกับสารเคมี AFFF ที่มีความดันสูง ใช้สำหรับ เพลิงประเภท A และ B ไม่เหมาะกับเพลิงประเภท C เพราะมีส่วนประกอบของน้ำที่เป็นสื่อทางไฟฟ้า
    4. เครื่องดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย (Halon 1211)
เป็ฯเครื่องดับเพลิงที่บรรจุด้วยสาร Bromochlorodifluoromethane (BCF) เหมาะสำหรับการดบเพลิงทั้งสามประเภท คือ A. B และ C เวลาฉีดจะไม่มีสารตกค้างเหมาะกับอุปกรณ์ที่มีราคาสูงหรือละเอียด เช่น อุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ แต่ปัจจุบันได้มีการยกเลิกใช้แล้ว เนื่องจากสาร BCF นี้ทำลายโอโซน หรือสภาพแวดล้อม
    5. เครื่องดับเพลิงประเภทก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์
เป็นเครื่องดับเพลิงที่บรรจุด้วยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ความดันสูง เหมาะสำหรับการดับเพลิงประเภท B และ C

วิธีการใช้เครื่องดับเพลิง

    หันหน้าเข้าหากองไฟ และยืนห่างจากไฟประมาณ 6-8 ฟุต และทำตามขั้นตอนดังนี้
1. บิด และดึงสลักออก
2. จับปลายสายหรือหันหัวฉีด และชี้ไปที่ฐานของไฟ
3. กดคันบีบลงให้สุด พร้อมกับ
4. ส่ายปลายสายหรือหัวฉีด จากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย

วิธีการเลือกซื้อเครื่องดับเพลิง

 • เครื่องดับเพลิงยกนิ้วเอนกประสงค์ ABC สามารถดับเพลิงได้ทั้งสามประเภท คือ เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา (เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก ยาง) เพลิงที่เกิดจากก๊าชของเหลวติดไฟ ไข และน้ำมันต่างๆ และเพลิงที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 332-2537
 • ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002
 • มีขนาดของเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมกับบ้าน เช่น 5-10 ปอนด์
 • แสดงความสามารถในการดับเพลิง Fire Rating ที่ชัดเจน เช่น 2A ,2B,3A,5B เป็นต้น ทั้งนี้ระดับความสามารถในการดับเพลิง ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องดับเพลิงด้วย
 • มีการรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำยาดับเพลิงทุกปี

แหล่งข้อมูล www.siamsophon.com


 

 

 

 

Top Page
ICQ:7677766
  E-mail : smilehomes@hotmail.com
Smilehomes.com : 320  Taksin Road  Thonburi  Bangkok 10600
Tel : 0-2890-4598   Fax : 0-2465-4560   Mobile : 01-408-4823

Copyright © 2000 Smilehomes.com : Wisdom Design - All Rights Reserved