กลับหน้าแรก Smilehomes.com

แบบบ้านชั้นเดียวชุดใหม่ แบบบ้าน 2 ชั้นชุดใหม่ แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 2 แบบบ้าน 2 ชั้นชุดที่ 2 แบบบ้าน 3 ชั้น แบบบ้านขายดี แบบอพาร์ทเมนท์ หอพัก แบบโฮมออฟฟิศ สำนักงาน แบบทาวน์โฮม บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ แบบรีสอร์ท เกสเฮ้าส์ บังกาโล แบบร้านกาแฟ ร้านอาหาร แบบอาคารจอดรถ บริการออกแบบใหม่ รายละเอียดแบบแปลนสำเร็จรูป การสั่งซื้อแบบ


 เหตุผลที่ควรเลือกบริษัทเข้ามาบริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัทเข้ามาบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งบริการที่เหมาะสมกับงานบริหารภายในโครงการซึ่งหลายแห่งมักจะมองข้าม เนื่องจากไม่เห็นความสำคัญหรือเหตุผลจำเป็นที่ต้องใช้บริการส่วนนี้ แต่หลายๆโครงการที่ไม่ใช้บริการและเลือกที่จะบริหารกันเองมักประสบปัญหาหลายอย่างจากความไม่เชี่ยวชาญของทีมงานทำให้จัดการปัญหาได้ไม่ดีพอรวมถึงดำเนินงานไม่เป็นระบบนำมาซึ่งปัญหาหลายๆอย่างทั้งนี้เหตุผลที่ควรเลือกบริษัทเข้ามาบริหารอสังหาริมทรัพย์มีดังนี้

ครบครัน

เหตุผลข้อแรกที่ควรเลือกใช้บริการบริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย์ก็คือ “ความครบครัน” เพราะหลายครั้งที่มีการบริหารกันเองภายในโครงการ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือคอนโดมิเนียมมักจะเจอปัญหาความไม่ครบพร้อมในสิ่งต่างๆ อย่างเช่นในเรื่องของการทำบัญชี บางโครงการพบว่าทำบัญชีรายรับรายจ่ายเองแบบง่ายๆ ทั้งที่ในความเป็นจริง การบริหารอสังหาริมทรัพย์ควรทำบัญชีที่เป็นกิจจะลักษณะ และเป็นไปตามหลักการ เพื่อการแสดงบัญชีที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงความโปร่งใส หรือบางแห่งต้องจ้างทำบัญชีจากบริษัทภายนอกเป็นต้น แต่ถ้าหากเลือกใช้บริการจากบริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย์ ที่ส่วนมากจะมีความครบครันทั้งในด้านกฏหมาย บัญชีวิศวกรรมรวมถึงการรักษาความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมทุกส่วนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์มีความครบครัน ไม่ต้องจ้างเพิ่มส่งผลให้การทำงานนั้นราบรื่นมากยิ่งขึ้น ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นและคุ้มค่ามากกว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็ดีกว่า

เชี่ยวชาญ

นอกจากความครบครันแล้วในแง่ของความเชี่ยวชาญ แน่นอนว่า บริษัทอสังหาริมทรัพย์มีความเชี่ยวชาญ ในการทำงานด้านนี้ โดยเฉพาะเนื่องจากก่อตั้งมาเพื่อให้บริการเฉพาะด้านจึงมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน มีความรู้ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านต่างๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับมือกับปัญหาที่เกิดในกระบวนการบริหารอสังริมทรัพย์ได้อย่างทันท่วงที มีความเชี่ยวชาญในการออกมาตรการต่างๆ ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้าน

ทีมงานแข็งแกร่ง

สำหรับบางโครงการที่เลือกบริหารอสังริมทรัพย์ด้วยตนเอง อาจเกิดจากการเลือกตั้งผู้แทนหมู่บ้าน หรือผู้แทนโครงการคอนโดมิเนียม ที่มาจากลูกบ้านด้วยกันจัดตั้งทีมขึ้นจากคนรู้จักใกล้ตัว อาจไม่ได้มีความรู้ที่เฉพาะเจาะจงมากนัก เน้นการช่วยกันทำงานคนละไม้คนละมือเท่าที่จะทำได้ ซึ่งก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียจากการบริหารงานในลักษณะนี้ ข้อดีคือการประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องจ้างบริษัท แต่นั่นอาจทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่า เพราะการทำงานที่ขาดความเชี่ยวชาญ ขาดทีมงานที่แข็งแกร่งอาจทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก โดยเฉพาะบางแห่งที่พบว่าต้องจ่ายค่าแรงให้กับทีมงานที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้ว ยังต้องจ่ายให้กับค่าจ้างบริการภายนอก เช่นการทำบัญชีที่บางแห่งต้องจ้างเพิ่มเติม ทั้งที่มีลูกบ้านเป็นทีมนิติบุคคลอยู่แล้ว การเลือกใช้บริการบริษัทเข้ามาบริหารอสังหาริมทรัพย ์มักมีทีมงานที่แข็งแกร่งจากการคัดสรรคนที่มีความรู้เฉพาะด้านเข้ามาทำงาน ในส่วนที่ถนัดอย่างการทำบัญชี ก็มีการจ้างบุคลากรที่เป็นนักบัญชีโดยตรงด้านกฎหมาย ที่มีการจ้างนักกฎหมายเข้ามาทำงานรับผิดชอบงานด้านกฎหมาย ในการบริหารอสังริมทรัพย์โดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้ว่าการจ้างบริษัทบริหารอสังหาฯ จะมีทีมงานที่แข็งแกร่งและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้

มีประสบการณ์

เหตุผลที่ควรใช้บริการบริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย์ คือประสบการณ์ของบริษัทที่ย่อมมีมากกกว่าการบริหารกันเองอย่างแน่นอน บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ มักมีประสบการณ์ในการทำงานเฉพาะด้าน ผู้ก่อตั้งเองมีประสบการณ์มากมาย ก่อนจะมาก่อตั้งบริษัทและมีการคัดสรรทีมงานที่มีประสบการณ์เข้ามาทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังตัวบริษัทเองก็มักมีประสบการณ์มาแล้วยาวนาน ข้อดีของการใช้บริการบริษัทที่มีประสบการณ์ คือไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก มั่นใจในการทำงานที่สามารถจัดการกับปัญหาได้จริง และสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่เหมาะสมตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง ประสบการณ์ยังช่วยให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ด้วย และการเลือกใช้คนทำงานที่มีประสบการณ์ มักมีประสิทธิภาพมากกว่าคนทำงานที่ขาดประสบการณ์

ประเมินอย่างเป็นระบบ

การทำงานที่ดีต้องสามารถประเมินผลลัพธ์ได้ และอีกหนึ่งเหตุผลที่ควรเลือกบริษัทเข้ามาบริหารอสังหาริมทรัพย์ ก็คือการทำงานในรูปบริษัท มักมีระบบการประเมินความพึงพอใจที่เป็นระบบ เปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยเข้ามาประเมินการทำงานได้ และข้อมูลที่ได้นั้นมักเป็นระบบวัดผลได้จริง สามารถนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการทำงานในอนาคตได้ ตรงกันข้ามหากไม่ใช้บริษัทเข้ามาบริหารอสังหาริมทรัพย์ อาจไม่มีระบบการประเมินงานที่เหมาะสม หรือหากมีก็อาจไม่เป็นระบบที่ดีพอ บางเกณฑ์ที่ใช้ประเมินอาจจะไม่สามารถวัดผลได้จริง ทำให้ไม่มีการปรับปรุงที่เหมาะสมในอนาคต

แผนการบริหารที่คุ้มค่า

อีกหนึ่งเหตุผลของการเลือกใช้บริษัทเข้ามาบริหารอสังหาริมทรัพย์ ก็คือบริษัทมักจะมีแผนการบริหารที่สร้างความคุ้มค่ามากกว่าจากการทำงานที่มีแบบแผนชัดเจน มีการวางโครงสร้างและการดำเนินงานที่เป็นลำดับขั้นที่เหมาะสม มีการวางแผนการใช้งบประมาณ มีการเปรียบเทียบราคาเสนอเข้าที่ประชุม และลงมติตามลำดับ ทำให้การใช้งบประมาณแต่ละส่วน มีความคุ้มค่ามากกว่าและผ่านการลงความเห็นชอบมาแล้ว นอกจากนี้การเลือกใช้บริษัท ยังมีในเรื่องของเครือข่ายบริษัทที่ให้บริการในด้านต่างๆ ทำให้สามารถเจรจาต่อรองได้ อาทิบริษัทที่ให้บริการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ระบบน้ำ ระบบไฟ บริษัทรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ ยิ่งถ้าเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์มาก มักมีเครือข่ายบริษัท Partner จำนวนมากมีฐานข้อมูลที่สามารถดึงมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว สามารถเลือกให้เหมาะกับแต่ละโครงการได้ ทำให้การบริหารมีความคุ้มค่ามากกว่า จึงเป็นเหตุผลอีกหนึ่งข้อที่สำคัญ ที่ควรเลือกบริษัทเข้ามาบริหารอสังหาริมทรัพย์ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลดีๆ ที่ควรใช้บริการบริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการทำงานที่เป็นระบบดำเนินงานอย่างเชี่ยวชาญ ด้วยทีมงานที่มีความความสามารถเฉพาะด้าน เนื่องจากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ มีความซับซ้อนในขั้นตอนหลายอย่าง อีกทั้งยังต้องใช้ทีมงานที่แข็งแกร่ง เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างมืออาชีพ

Top Page
  E-mail : smilehomes99@yahoo.com
Smilehomes.com : 320  Taksin Road  Thonburi  Bangkok 10600
Tel : 0-2890-4598,  081-408-4823   Fax : 0-2465-4560

Copyright © 2000-2021 : Smilehomes Co.Ltd. : All Rights Reserved