Smilehomes.com

กลับหน้าแรก

Smile Home Smile Guides Smile Estate Smile Info Smile life Smile Room Smile Board Smile Services Smile Links Sitemap
 Smile life
  ความรัก ความสัมพันธ์
  เรื่องเด็ก
  สุขภาพ
Smile Services
บริการออกแบบสถาปัตยกรรม
Architecture
ออกแบบสถาปัตยกรรม
 Smile Home
 Smile Guides
 Smile Estate
 Smile Info
 Smile life
 Smile Room
 Smile Board
 Smile Services
 Smile Links
 Sitemap

visit our sponsor

ปัญหาเด็กวัยเข้าเรียน

รวม Links เรื่องเกี่ยวกับเด็กจาก Thaimental.com

  ปัญหาที่จิตแพทย์เด็กช่วยได้
เมื่อบุตรหลานของท่านเกิดปัญหาต่าง ๆ ในด้านพฤติกรรม อารมณ์ 
ความคิด หรือมีปัญหา การเรียน การเข้าสังคม ผู้ใหญ่ควรช่วยเด็ก
แก้ปัญหาโดยเร็ว 
  มารู้จักโรคสมาธิบกพร่องกันเถอะ
โรคสมาธิบกพร่องเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดปัญหาหนึ่งในเด็ก 
โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียนเป็นปัญหาที่ผู้ปกครอง นำเด็กมาพบจิตแพทย์บ่อยที่สุด 
  
  ทำไมลูกจึงเป็นโรคสมาธิบกพร่อง
โรคสมาธิบกพร่องมีสาเหตุโดยตรงจากการที่สมองทำงานบกพร่อง  แต่ก็มีปัจจัยอื่น
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งปัจจัยทางชีวภาพ สภาพแวดล้อม และตัวเด็กเอง    
 
ปัญหาที่พบร่วมกับโรคสมาธิบกพร่อง
เด็กที่เป็นโรคสมาธิบกพร่องมักไม่ได้มีปัญหาเดียว  แต่มักมีปัญหาอื่น ๆ  ร่วมด้วย  
ปัญหาเหล่านี้จะทำให้อาการของโรค มีความสลับซับซ้อนหรือรุนแรงมากขึ้น
  
  เด็กไม่อยากไปโรงเรียน
ปัญหาเรื่องเด็กไม่อยากไปโรงเรียนเมื่อไปโรงเรียนครั้งแรก ตอนเปิดเทอม เป็นเรื่องที่พบ ได้บ่อยมากในระยะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นเรียน เด็กเล็กๆทั้งอนุบาลและเตรียมอนุบาล   
  ปัญหาเด็กสมาธิสั้น
เด็กสมาธิสั้นมีลักษณะไม่อยู่นิ่ง วอกแวกง่านหยุกหยิก จับโน่นจับนี่ ลุกไปมาบ่อยๆ ซนมาก ชอบแซงคิวทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จ  อารมณ์วู่วาม หุนหันพลันแล่น
  ปัญหาเด็กกลัวโรงเรียน
เด็กกลัวโรงเรียนมักจะแสดงออกด้วยการไม่เต็มใจ ไม่ยอมไปโรงเรียน  เด็กจะพอใจอยู่บ้าน ไม่อยากออกจากบ้านโดยเด็กมักจะต่อรอง และอ้างเหตุผลต่างๆที่จะไม่ไปโรงเรียน 

  ปัญหาเด็กเรียนแย่ลง
ถ้าลูกเคยเรียนในระดับปกติ แล้วต่อมาสอบได้คะแนนต่ำลงไปมาก หรือสอบตก 
คุณพ่อคุณแม่และครูควรลองค้นหาสาเหตุเสียก่อน
 
ปัญหาเด็กไม่อยากไปโรงเรียน
ที่สำคัญการพาลูกไปส่งโรงเรียน ควรพาไปด้วยท่าทีที่หนักแน่น สงบ นุ่มนวล
 เอาจริงเอาจัง  ต่อการไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และไม่ควรบังคับขู่เข็ญหรือลงโทษลูก

  ปัญหาเด็กกลัวโรงเรียน
เด็กกลัวโรงเรียนมักจะแสดงออกด้วยการไม่เต็มใจ ไม่ยอมไปโรงเรียน  เด็กจะพอใจอยู่บ้าน ไม่อยากออกจากบ้าน โดยเด็กมักจะต่อรอง และอ้างเหตุผลต่างๆที่จะไม่ไปโรงเรียน 
  ปัญหาเด็กหนีเรียน
ถ้าเด็กหนีเรียนในกรณีที่เข้ากับเพื่อนไม่ได้หรือหนีเรียน
เพราะเพื่อนชวนนับว่าเป็นปัญหา
ที่ไม่ร้ายแรง แต่ถ้าหนีแล้วหลบไปอยู่คนเดียวหรือไปก่อความวุ่นวาย  อันนี้ต้องระวังและรีบหาทางแก้ไขอย่างรีบด่วน
    
  ปัญหาเด็กถูกเพื่อนแกล้ง
คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกได้พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อนด้วยการให้คำแนะนำแก่ลูก  
ต่อเมื่อไม่ได้ผลแล้วคุณพ่อคุณแม่จึงค่อยลงไปช่วยแก้ปัญหา เพื่อให้ลูกได้เกิดการเรียนรู้  
ด้วยการช่วยตนเองเสียก่อน
 
  ปัญหาเด็กชอบขโมย
คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองไม่ควรใช้ความผิดของเด็กมาเป็นอคติด้วยการตราหน้าว่า
เด็กมีความประพฤติไม่ดีในทันที เนื่องจากถ้าพ่อแม่มัวแต่ตำหนิเด็กแล้วเด็กจะรู้สึกว่า
พ่อแม่ไม่รักและอาจประพฤติตนเป็นคนไม่ดีไปเลย
  ปัญหาเด็กชอบขโมย
คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองไม่ควรใช้ความผิดของเด็กมาเป็นอคต
ิด้วยการตราหน้าว่า
เด็กมีความประพฤติไม่ดีในทันที เนื่องจากถ้าพ่อแม่มัวแต่ตำหนิเด็ก แล้วเด็กจะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักและอาจประพฤติตนเป็นคนไม่ดีไปเลย
  ปัญหาเด็กชอบพูดโกหก
หากพบว่าเด็กพูดปดก็ไม่ควรปล่อยปละละเลยเพราะจะเป็นการสนับสนุน
 
ให้เด็กโกหกจนเป็นนิสัย  และพ่อแม่ก็ไม่ควรลงโทษรุนแรง เพราะเด็กจะพยายามโกหกอีกเพื่อไม่ให้พ่อแม่จับได้
  ปัญหาเด็กก้าวร้าว
คุณกำลังกลุ้มใจที่ลูกของคุณเป็นเด็กก้าวร้าวหรือเปล่าคะ 
เมื่อใดก็ตามที่ลูกของคุณมีการกระทำที่ก้าวร้าวนั่น
หมายถึงว่าเขารู้สึกไม่มีความสุข  
 

  วิธีสอนเด็กให้ใช้เงินเป็น
การที่เด็กวัยนี้ใช้เงินเปลืองเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้จักค่าของเงิน ไม่รู้ว่ากว่าจะได้เงินมาได้นั้น 
พ่อแม่ต้องทำงานหนักแค่ไหน  

  วิธีเลี้ยงเด็กไม่ให้ผิดเพศ
เมื่อลูกชายชอบทำท่ากรีดกราย กระตุ้งกระติ้ง พูดจีบปากจีบคอ  สิ่งที่พ่อแม่มักจะกลัวก็คือ  
กลัวว่าลูกจะเป็นเกย์
 
  วิธีสอนเด็กให้ระวังตัวจากภัยสังคม
ภัยสังคม เช่น การล่อลวง ลักพาตัว ภัยทางเพศ เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย
เด็กจะเป็นวัยที่ถูกล่อลวงได้ง่ายที่สุดเพราะไว้วางใจคนง่ายและรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
 
 

รวม Links เรื่องเกี่ยวกับเด็กจาก Thaibaby.com  

  การฝึกเด็กให้มีระเบียบวินัย (Discipline with love)
การฝีกระเบียบวินัย คือการสอนหรือการฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ และเข้าใจ กฏ กติกา 
หรือระเบียบต่างๆ ของบ้าน โรงเรียน หรือของสังคม และให้เข้าใจถึงผลที่จะเกิดตามมาถ้าไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบของสถานที่นั้น ๆ เป็นการฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม บิดามารดามีส่วนสำคัญอย่างมากในการฝึกลูก และควรคำนึงถึงเรื่องนี้เสมอในการเลี้ยงดูลูก 

  เตรียมลูกเข้าสู่วัยเรียน ( ระดับอนุบาล )
โรงเรียนอนุบาลคือสถาบันแรกของชีวิต ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างทัศนคติใน
การเรียนได้คนเรา เพราะหากก้าวย่างแรกที่เด็กได้สัมผัสในโรงเรียน ไม่สามารถสร้างความรู้สึกประทับใจ
 สร้างความรู้สึกที่ดีให้แล้ว ก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้เด็กใส่ใจและเห็นคุณค่าของการแสวงหาความรู้ไปตลอดชีวิต
  การฝึกเด็กให้มีระเบียบวินัย (Discipline with love)

รวม Links เรื่องเกี่ยวกับเด็กจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

  ปฎิบัติอย่างไรไม่ให้พี่น้องอิจฉากัน
  ช่วยหัดนิสัยเด็ก
  เด็กกับรายการโทรทัศน์ที่รุนแรง
  12 วิธี ช่วยจัดการเด็กในสมาธิสั้น สำหรับพ่อแม่
  การพูดปด และลักขโมย
  จิตวิทยาการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก
  สภาพจิตใจของเด็ก

 

 


 

 

 

Top Page
ICQ:7677766
  E-mail : smilehomes@hotmail.com
Smilehomes.com : 320  Taksin Road  Thonburi  Bangkok 10600
Tel : 0-2890-4598   Fax : 0-2465-4560   Mobile : 01-408-4823

 

Copyright © 2000 Smilehomes.com : Wisdom Design - All Rights Reserved